Požárů komínů přibývá. Lidé nechávají kontrolu na poslední chvíli. Kominíci mají plno práce.

„S teplotami pod bodem mrazu narůstají hasičům výjezdy k požárům sazí v komínech, požárům kvůli nesprávné obsluze topidel, kvůli manipulaci se žhavým popelem či špatnému umístění hořlavých předmětů v blízkosti topidla. Nejvíce požárů pak vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze," uvádí Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí hasičů.

ČASTÉ VÝJEZDY

Je to čtrnáct dní, co na Českolipsku vyjížděli hasiči ke dvěma případům. V prvním případě šlo o požár sazí v komíně v Žandově. Poté vyrážela jednotka zákupských hasičů k domu v Borské ulici, z jehož komína šlehaly plameny. Celé komínové těleso zkontrolovali hasiči termokamerou a vyprázdnili oba kotle. Přestože se zdálo, že šíření požáru nehrozí, do objektu musely jednotky vyrazit po několika hodinách znovu.

POŽÁR I OTRAVA OXIDEM

Povinnost pravidelné kontroly komína zavedlo vládní nařízení od roku 2011. Každoročně ji musí provést odborník, který vystaví potvrzení. Nezáleží na druhu používaného paliva. „Lidé často zapomínají, že musí zavolat kominíka, i když topí spotřebičem na plyn. I u něj se totiž spalinová cesta opotřebovává a zanáší. Pokud není řádně zkontrolována, zvyšuje se riziko otravy oxidem uhelnatým," vysvětlil již dříve Petr Dušek, mluvčí Společenstva kominíků České republiky.

Kominíci na Českolipsku hlásí, že mají plno. „Máme opravdu fofr, když nám dnes někdo zavolá, dostane se na něho až v lednu, tedy pokud to není opravdu akutní. Lidé kontrolu komínu často nechávají na poslední chvíli, ale bohužel dříve než v lednu nemůžeme," říká kominík z Kominictví Sazínek.

Hasiči radí, aby lidé nešetřili na pravidelných kontrolách komínů, vyčištění vyjde na pár stokorun. Požár přitom může majitele stát několik set tisíc či milionů. Letošní požáry topidel a komínů v kraji způsobily škodu za osm a půl milionu korun.

Závada na komíně mohla i za letošní požár motorestu v Zahrádkách. Tehdy na motorestu vznikla škoda za více než půl milionu. V Libereckém kraji bylo loni zatím 80 požárů způsobených topidly či komíny. Nejvíc požárů bylo způsobeno vznícením sazí v komíně, a to 57.

„Dalšími příčinami v souvislosti s topením jsou nevhodná nebo špatná konstrukce kouřovodu, zazděný trám v komíně, vznícení hořlavých materiálů uchovávaných v blízkosti kamen nebo manipulace se žhavým popelem," popisuje Radek Poloprutský z oddělení prevence HZS Libereckého kraje.

Lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, dvakrát ročně na kapalná paliva a jedenkrát ročně na plynná paliva.

Čištění spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW je možné provádět svépomocí. Čištění se provádí odstraňováním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalin. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

Důležitým bodem je také jednou za rok nechat provést kontrolu spalinové cesty, a to osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění mj. posouzením konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzením provozuschopnosti komína, posouzením přístupu ke komínu, posouzením stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištěním požární bezpečnosti stavby.