Město chce ucelit podobu Rooseveltových sadů, kterým lidé říkají také lesopark. Sportovně oddychové území, které se táhne za sportovní halou a zimním stadionem, je příjemným místem už nyní, chybí mu ale jednotící ruka zahradního architekta. Pozván je na pondělí 27. června a stejně tak i veřejnost, která bude vítána na veřejném projednání na radnici na.

„Park nemá štábní kulturu, proto chceme získat celkový a odborný pohled na zeleň od zahradní architektky," uvedl pro Chomutovský deník starosta Jiří Kulhánek. Smyslem je zamyslet se nad tím, co lidem v parku chybí, aby tam chodili ještě raději a aby si dvě skupiny, které ho užívají nejčastěji: sportovci a lidé, kteří přišli odpočívat, vzájemně nepřekážely.

Park Rooseveltovy sady vznikl v 80. letech, dnes má ale moderní ráz. Prochází jím cyklostezka s tunelem, in-line stezka s dvěma okruhy různé obtížnosti, hřiště na discgolf s 18 koši a tři výběžiště pro psy. Součástí jsou také dva rybníčky.

Původně parkem protékal potok, jeho koryto bylo ale uměle změněno. Nyní ho lemuje po straně a betonové břehy porostla zeleň natolik, že vypadá přirozeně. Přesto je v parku vidět stopa po původním korytu, které ústí v mokřad a dává o sobě vědět především na jaře, kdy se plní vodou.

„Architektům se líbí varianta částečného obnovení původního potůčku," naznačil Miroslav Jancák z odboru životního prostředí, co bude jedním z témat veřejného projednání. Vymyslí také, jaká zeleň by měla v parku růst. Ve vlhkém prostředí se tam daří olším, vrbám a rákosí, trávníky by se ale například mohly změnit v louky s lučním kvítím, které by nebylo potřeba často sekat a byly by malebné na pohled.

Právě tyto a další nápady přednese na veřejném projednání zahradní architektka Klára Salzmann ze zpracovatelského týmu společnosti Nemeton Realizace. „Paní architektka chce rozdělit lidi na skupiny, kdy budou kreslit přímo do mapy, co se jim tam líbí a co ne a také je bude dotazovat, jaké aktivity tam provozují," přiblížil Jancák, jak bude projednání probíhat.

První veřejné projednání na téma proměny Rooseveltových sadů se uskuteční 27. černa od 15.30 hodin na radnici na Mírovém náměstí. Poté budou do návrhu zapracován podněty veřejnosti a druhé veřejné projednání by se podle slov starosty Kulhánka mělo konat v září. Poté dojde na zpracování projektové dokumentace.