Je to zhruba měsíc a půl, co společnost RPG Byty zveřejnila na svých internetových stránkách podrobný plán oprav domů pro letošní rok.

„Letos dáme na další zkvalitnění našeho bytového fondu přes 1,3 miliardy korun. Nejvýznamnější položku bude opět tvořit výměna oken u více než devíti tisíc bytů,“ vypočítává Pavel Klimeš ze společnosti RPG Real Estate, která spravuje největší bytový fond v Moravskoslezském kraji.

Na výměnu oken je zatím zima s jakými opravami jste tedy letos začali?

S ohledem na to, že ještě stále panuje zima, jsou na první čtvrtletí plánovány takové aktivity, které nejsou závislé na počasí. Naplno proto běží třeba práce v rámci programu Bezpečnost, kdy provádíme opravy a výměny vstupních dveří do domů, zvonkových tabel a schránek, výmalbu společných prostor nebo instalaci mříží ke vstupům do sklepů. V plném proudu je ale také například plošná instalace spořičů vody za jedenáct milionů korun, které instalujeme našim nájemníkům, abychom jim pomohli snížit spotřebu vody.

Kolik peněz vlastně letos hodláte na opravy vynaložit?

Stejně jako v loňském roce, i letos vydáme na další zkvalitnění našeho bytového fondu přes 1,3 miliardy korun. Nejvýznamnější položku bude opět tvořit výměna oken u více než devíti tisíc bytů za zhruba 320 milionů korun. Dalších 280 milionů si vyžádají velké opravy typu generálních oprav rozvodů vody, odpadního potrubí, elektrorozvodů ve společných prostorách domů nebo střech a balkonů. Pokračovat bude také program Bezpečnost za 70 milionů a program Exterier, který si vyžádá 42 milionů. Velkou pozornost věnujeme také opatřením, která by měla nájemníkům pomoci snížit náklady na energie. Kromě již zmiňované instalace spořičů vody připravujeme také instalaci indikátorů spotřeby tepla za téměř 34 milionů. Kromě toho budeme samozřejmě provádět i běžnou údržbu dle aktuálních potřeb.

Někteří nájemníci, například z Petřvaldu, si ale stěžují, že jejich domy se ve vašich plánech ani loni, ani letos neobjevily. Přitom i oni už by chtěli nová okna a další opravy. Podle čeho rozhodujete o tom, kde domy opravíte a kde ne?

Při tak rozsáhlém bytovém fondu, který máme na starosti, není samozřejmě možné opravit všechno a všude najednou. Vezměme například ta okna. Všem nájemníkům, kteří dříve platili regulované nájemné a přistoupili na náš návrh postupného navyšování nájemného, jsme se zavázali vyměnit okna za nová plastová do konce roku 2014. Následně jsme přijali rozhodnutí tento náš závazek ještě urychlit a všechna okna vyměnit o rok dříve, tedy do konce roku 2013. Protože ale nemůžeme uspokojit všechny najednou, snažili jsme se upřednostnit nejprve nájemníky v těch městech, kde lidé platí vyšší nájemné, a následně pokračovat tam, kde jsou sazby nižší. A například v Petřvaldě dnes lidé platí v průměru o dvacet korun za metr čtvereční méně než třeba lidé v Havířově. To však neznamená, že v menších městech neprovádíme žádnou údržbu. I v Petřvaldě jsme na potřebné opravy domů a bytů vynaložili již přes 17 milionů.

Projevuje se stav české ekonomiky a všeobecné zvyšování cen v tom, že vaši nájemníci odcházejí bydlet jinam?

V oblasti nájemního bydlení je naprosto přirozené, že nájemníci přicházejí a odcházejí. Dokud však existovalo regulované nájemné, které bylo mnohem nižší než nájemné tržní, tak si řada lidí držela v rámci rodiny i více bytů, protože je to nijak výrazně nezatěžovalo. S tím, jak došlo k deregulaci nájemného, tak cenové zvýhodnění regulovaných bytů padlo a lidé museli začít uvažovat ekonomicky. Proto jsme dnes svědky například toho, že osaměle žijící lidé se stěhují z velkých bytů do menších, nebo že si děti stěhují k sobě své rodiče a vzájemně si pomáhají. Obecně se však dá říci, že po odlivu určité části nájemníků v prvních měsících po skončení regulace nájemného se situace už stabilizovala a v současné době se nám daří obsazovat zhruba stejný počet bytů, jako se nám uvolní, což je okolo tří set bytů měsíčně.

Všude se také mluví o zadlužování domácností a o stoupajícím počtu osobních bankrotů. Máte i vy mezi svými nájemníky hodně dlužníků?

Bohužel, ani nám se tento problém nevyhýbá. Stále častěji se přitom setkáváme s případy lidí, kteří se pod dojmem všudypřítomných reklam na levné půjčky, leasingy, úvěry nebo hypotéky zadlužili nad rámec svých možností, pořídili si na splátky všechno možné, a pak jim nezbyly peníze na základní životní potřeby, k nimž bezesporu patří i bydlení. Přitom třeba bez drahé elektroniky se člověk obejít může, ale přijít kvůli dluhům o střechu nad hlavou už je mnohem vážnější. Samozřejmě s dlužníky individuálně pracujeme a pomáháme jim jejich situaci řešit, přesto nám jen v roce 2011 vznikly pohledávky na nezaplaceném nájemném ve výši zhruba 35 milionů korun. Samozřejmě, že tyto peníze nám pak chybí, protože bychom za ně mohli udělat ještě více oprav, než kolik provádíme.