Nový typ záruky pro úvěry do deseti milionů korun lze nově získat v rámci Programu Panel Českomoravské záruční a rozvojové banky. Hlavním plusem M-záruky Panel je vyšší pružnost - protože nebude potřeba dokládat daňová přiznání nebo výsledky hospodaření, zmenší se počet vyžadovaných příloh. Po předání všech dokladů lze získat vyjádření k žádosti do pěti dnů a za poskytnuté záruky se bude hradit jen jednorázový poplatek ve výši 0,3 procenta z výše záruky.

40 000 oprav

Program Panel funguje od listopadu 2001 a dosud zafinancoval opravu nejméně čtyřiceti tisíc bytů. Je určený na kompletní opravy panelových domů, drobnějších oprav, jako je například výměna starých oken, se netýká.

Mezi žadateli je stále oblíbenější. Zatímco v celém loňském roce banka poskytla 302 záruk v hodnotě 1255 milionů korun, od letošního ledna do července to už bylo 180 záruk za 660 milionů.

Mimoto také banka za letošní první půlrok rozhodla o poskytnutí 1001 dotací na úhradu části úroků z úvěrů v celkové výši 1506 milionů.Programu Panel se můžou účastnit všechny typy majitelů, tedy družstva, soukromí majitelé i města. Právě družstva měla podle generálního ředitele banky Ladislava Mackyo program vždycky největší zájem. V současnosti o záruky žádá stále větší počet společenství vlastníků. Z regionů je v Programu Panel nejaktivnější severní Morava, kde je nejen velký počet panelových sídlišť, ale i tradičně silná družstva.

Aktivní družstva

„Existuje pár družstev, která nechala opravit nebývalý počet panelových domů. Naproti tomu jako příklad města, které Program Panel výrazně využívá,mohuzmínit Svitavy,“ uvedl LadislavMacka pro Deník.