Kdo si myslí, že si na svém pozemku může dělat, co se mu zachce, mýlí se. Nehledě na to, že vám jako majiteli patří jen povrch parcely do třímetrové hloubky, nikoliv to, co se nachází hlouběji. Výjimečně se ale budete muset vzdát vlastnictví věcí objevených i v menší hloubce. Například když při zemních pracích objevíte archeologicky zajímavé předměty. Nemusí to být zrovna hrnec zlatých mincí. Mohou to být třeba střepy starých kachlů nebo
nádobí, kovové předměty podobné zbraním či dokonce prastarý hrob.

V takovém případě se obraťte na nejbližší okresní muzeum o radu, jak postupovat. Většinou vás požádají, abyste s ničím nehýbali a vyčkali na příchod odborníků. Ti zpravidla jednotlivé předměty na místě nálezu zdokumentují, vyzvednou a odvezou. Zcela výjimečně se může stát, že jste objevili rozsáhlejší, dosud neregistrované naleziště. Pokud byste třeba jen na minutku koketovali s myšlenkou starodávné předměty si ponechat a vystavit je doma v kredenci, pozor na to. Když nález neohlásíte a svým počínáním naleziště znehodnotíte, můžete dostat pokutu až milion korun.

Souhlas, nebo ohlášení?

Častou a typickou zemní prací je výkop pro žumpu, septik nebo domovní čistírnu odpadních vod. Plastové žumpy dnes dostanete v tolika rozměrech a provedeních, že by se zdálo, že stačí jen zakoupit, vyhloubit jámu, upravit dno a usazenou nádrž zasypat. Tak jednoduché to ale není. Pokud je jímka bezodtoková, postačí územní souhlas. Když budete stavět žumpu z betonu, musíte ji ohlásit. Pozor, pro každou žumpu s odtokem musíte mít také povolení k vypouštění odpadních vod, které vydává vodohospodářský úřad.

Septik a čistírna

Narozdíl od žumpy, pro stavbu septiku nebo domovní čistírny odpadních vod musíte mít od stavebního úřadu územní rozhodnutí a stavební povolení a od vodohospodářského orgánu také povolení k vypouštění odpadních vod do podzemních nebo povrchových vod. Pro úplnost je třeba dodat, že územní souhlas stačí i pro stavby k chovatelským účelům, jako jsou králíkárny, kurníky, včelíny nebo kotce pro psy, pokud zastavěná plocha nepřekročí 16 m², výška 5 metrů a stavby budou mít jen jedno podlaží.

Jaký je váš úřad?

Konkrétní průběh každé stavební akce se může velmi lišit podle toho, s jakým úředníkemse setkáte. Na stavebních úřadech je škála možností, jak klientovi práci usnadnit nebo zkomplikovat, zvlášť široká. Přečtěte si následující tipy, jak se vyhnout zbytečné kolizi. Formuláře pro žádosti o všechny uvedené dokumenty si můžete stáhnout z internetu, ale osvědčuje se je na příslušném úřadě osobně vyzvednout a konzultovat přitom, jak jednotlivé kolonky vyplnit.

Žádost o územní souhlas je čtyřstranná a musí se podávat prakticky pro každou stavbu, takže kontaktu s úřadem se s mírnou nadsázkou nevyhnete, ani když budete stloukat boudu pro psa. Při osobním rozhovoru můžete zjistit, jak upravit projekt, aby se stavba vešla do rámce méně náročné administrativy.

Postavíte-li například plot nižší než 1,8 metru, třicet centimetrů od okraje pozemku sousedícího s veřejnou komunikací, nemusíte vyřizovat územní rozhodnutí a stavební povolení. Můžete plot stavět svépomocí a ušetřit náklady za projekt a služby stavební firmy.