Obyčejný zámek na běžných dveřích obvykle stačí pouze pro vyplacení pojistného plnění ze smluv s nejnižšími pojistnými částkami, které se pohybují kolem 300 tisíc korun. Vyšší pojistné částky pojišťovna podmiňuje certifikovanými bezpečnostními dveřmi, elektronickým zabezpečovacím systémem, kamerami, mřížemi a dalšími ochrannými prvky.

Součástí policejního protokolu, z něhož likvidátor události vychází, je totiž i popis překonaných překážek. Pojišťovna tak má k dispozici stav zabezpečení v době, kdy došlo k pojistné události a ten porovnává s požadovaným zabezpečením. V případě, že nebyla zajištěna ochrana, kterou pojišťovna definovala v pojistných podmínkách, může pojistné plnění výrazně krátit.

Pokud klient pojišťovny splňuje vyšší stupeň zabezpečení, než je předepsaný, může dostat od pojišťovny až dvacetiprocentní slevu na pojistném, nižší spoluúčast a další benefity.

Je dobré si uvědomit, samotné pojištění možná nahradí škodu, ale kvalitní zabezpečení ji může předcházet.