"I když u obou indexů je možné sledovat mírný pokles, spořicí disciplínu domácností lze stále vnímat pozitivně. Jde o minimální snížení, související pravděpodobně se zvýšenými náklady na začátku školního roku, jako například platbami školného, zájmových kroužků, nákupu školních potřeb nebo jízdného. Že jde o pokles úspor v září, bylo zjištěno detailnější analýzou měsíčních dat," komentoval výsledky průzkumu ředitel retailové části ING Bank Libor Vaníček.

Nadále platí, že by se svými úsporami nejdéle vydrželi vysokoškoláci, kteří by pokryli v průměru téměř pětiměsíční výpadek příjmů, zatímco lidé se základním vzděláním pouze necelé dva měsíce. Nejvyšší potenciál spoření mají díky vyšším příjmům domácnosti z velkých měst nad 100.000 obyvatel a rodiny vysokoškolsky vzdělaných osob.

Obavy ze zvyšování DPH

Plánovaného zvyšování DPH se obává 78 procent Čechů. Na lednové zdražování by se rádi připravili. Více než polovina z nich se bude snažit omezit své výdaje, protože současná situace jim nedovolí spořit. Ve 26 procentech případů obyvatelé deklarují, že budou více spořit, aby měli vytvořenu finanční rezervu. "Obavy z opakovaného zvyšování DPH a růstu výdajů má čím dál více spoluobčanů. Proti loňskému roku jsme zaznamenali sedmiprocentní nárůst počtu těch, kteří se chtějí na tyto změny finančně připravit," dodal Vaníček.

Češi začínají šetřit i na potravinách

Oblasti, kde se lidé snaží ušetřit, zůstávají ve srovnání s loňskem stejné. Pokud by domácnosti musely snížit výdaje o tisíc korun, omezily by se nejčastěji v návštěvách restaurací a kaváren, v nákupu oblečení nebo spotřebního zboží do domácnosti. "Na potravinách lidé šetří stále nejméně, i když i zde je vidět posun. Snahu ušetřit na potravinách uvedlo 27 procent dotázaných, což je o 13 procentních bodů více než loni. Stejně je to i se spotřebou energie, kde vidí prostor pro omezení o desetinu více osob než v loňském roce," uzavřel Vaníček.

Průzkum ING Bank je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností.

Prezentovaná data jsou za období červenec až září 2012. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18 až 60 let. Průzkum uskutečnila agentura TNS AISA.