Snaha pomoci

Věděla, že překlenovací úvěr u stavební spořitelny si mohou dovolit, takže neměla strach, že by jej nespláceli a že zodpovědnost by tak zůstala na ní. „Potřebovali ručitele, protože už měli hypotéku na dům. Nepřišlo mi na tom nic divného. Pomohla jsem ráda,“ opisuje situaci ručitelka.

První dva roky probíhalo vše bez problémů. Situace se však zhoršila, když jí přátelé oznámili, že se budou rozvádět. Ani v té chvíli se o ručení nestarala, jen se snažila být oporou kamarádce, která rozvod nesla špatně.

První obálka s výzvou k okamžitému uhrazení nesplacené splátky přišla půl roku po rozvodu. Okamžitě volala kamarádce, aby ji na problém upozornila.

„Myslela jsem, že se jedná o nedorozumění, že na to při všech starostech zapomněli. Řekla mi však, že ona byla jen spolužadatelem a ať se obrátím na bývalého manžela,“ říká Klára. Po několika telefonátech Jan Kubíček splátky zaplatil. Jenže za nějaký čas pošta doručila další upomínku.

Strach z obálky

V této chvíli se už ručitelka začala doopravdy bát, že Kubíčkovi přestanou platit úplně a že by musela pak dluhy hradit za ně – nebo že by jí hrozila exekuce. „Každý měsíc se bojím, zda v poště nenajdu úřední obálku. Velmi ráda bych se z této smlouvy vyvázala, ale nevím jak. Myslím si, že to není v pořádku – podmínky, na základě kterých byla smlouva sepsána, se přece změnily,“ říká dnes.

Na dotazy čtenářů odpovídá ředitel právního oddělení společnosti Provident Financial.

Špatná varianta

Paní Strnadlovou už nebavilo každý měsíc upomínat Kubíčkovi o zaplacení. Rozhodla se, že problém jednou provždy vyřeší. Zavolala oběma manželům, oznámila jim, že to nejsou její peníze a že o půjčku se odmítá dále starat. Byla přesvědčena, že ji nikdo nemůže popotahovat po soudech kvůli penězům, ze kterých neviděla ani korunu.

Další upomínky proto ignorovala a rovnou je vyhazovala do koše.

Protože banka nedokázala získat peníze na splátky od Kubíčkových, ani od paní Strnadlové, dala celou záležitost k soudu.

O tom, že soud rozhodl, že má zaplatit zbytek půjčky, se paní Strnadlová nedozvěděla, protože odmítla přebírat poštu. Soud tedy na návrh banky následně rozhodl o exekuci jejího majetku.

Okamžitě volala Kubíčkovým, aby situaci vyřešili, nebo aby jí dali peníze zpět. Oba s ní však odmítli komunikovat.

Paní Strnadlová se proto rozhodla dát manžele k soudu. Ten však bude probíhat několik měsíců, nebo dokonce i let, a ona nyní musí žít ve zcela prázdném bytě, protože jí exekutor zabavil všechno vybavení.

Správná varianta

Klára Strnadlová nechtěla žít pořád v nejistotě, zda jednou nespadne celá půjčka na ni, a ona bude po mnoho let splácet peníze za přátele. Rozhodla se proto vyřešit situaci jednou provždy. Pokusila se donutit pana Kubíčka, aby si našel jiného ručitele a ji ze smlouvy vyvázal. Bývalý přítel o tom však nechtěl ze začátku ani slyšet, ovšem pod tlakem nakonec souhlasil.

Naštěstí pro paní Strnadlovou si našel nového ručitele s dostatečnou bonitou, takže stavební spořitelna neměla s výměnou ručitele žádný problém.

Všichni tři zašli do pobočky a podepsali dodatek k původní smlouvě. Upravili původní dokumentaci, takže pokud by dlužník dál nesplácel, povinnost platit za něj by měl již nový ručitel.

MARTIN ŠVÁB