Řidiči si mohou oddechnout, silnice I/11 z Týniště nad Orlicí do Třebechovic pod Orebem se s největší pravděpodobností nakonec rozšiřovat nebude. Stavební řízení bylo totiž zastaveno.

Plánovaná stavba se 
u místních nesetkala 
s úspěchem. Většina lidí ji razantně odmítala. Skutečnost, že zřejmě k rozšíření silnice vůbec nedojde, většina lidí vítá.

„Nepravomocné rozhodnutí o zastavení stavebního řízení týkajícího se rozšíření silnice I/11 v úseku Třebechovice pod Orebem a Petrovice a v úseku Petrovice - Týniště velmi vítám, protože se navrhované dopravní řešení do naší lokality vůbec nehodí. Jedná se o relativně bezproblémový úsek silnice. Obávám se, že realizací stavby by spíše došlo 
k omezení plynulosti silničního provozu, nikoli k jeho zkvalitnění," prozradil náměstek hejtmana Karel Janeček.

Ulevilo se také vedení města. „Jsem velmi spokojená a mám velkou radost, že to takhle dopadlo. Chci také poděkovat všem, kteří nám pomohli proti těmto plánům bojovat," svěřila se starostka Týniště Jana Galbičková.

Ta zároveň dodává, že vydané rozhodnutí 
a usnesení není v současné době pravomocné, právní moci totiž nabude až po třiceti dnech.

Větší bezpečnost

Třetí pruh měl podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které stavbu plánovalo, zvýšit bezpečnost a zamezit riskantnímu předjíždění.

Rozšíření silnice ale vzbudilo u místních vlnu nevole. Nesouhlasili s tím nejen místní obyvatelé, ale například také zemědělci, kteří by se nemohli dostat na své pozemky. Proti bylo 
i vedení města.

„Jedná se o přehledný, nedávno opravený úsek, který stál několik milionů, 
a nyní by mělo dojít opět k jeho rekonstrukci? Vlastníci pozemků, které se nacházejí podél komunikace, se na ně nedostanou. Zásadně s tím nesouhlasíme," vyjádřila se již dříve k plánované rekonstrukci starostka Jana Galbičková.

Policie nesouhlasila

Nové uspořádání jízdních pruhů 2+1 neviděla jako vhodné ani policie. Ta upozorňovala na to, že k žádnému zlepšení nedojde. Bezpečnosti by se to prý mohlo dotknout spíše negativně. Argumenty  proti stavbě prozradil vedoucí dopravního inspektorátu Rudolf Petřík na jednání 
v Týništi již na počátku tohoto roku. „My jsme se stavem komunikace spokojeni. Sám do Hradce jezdím velmi často a tento úsek je bezproblémový. Není pravda, že kapacitně nedostačuje. V okrese jsou jiná místa, kde by mělo rozšíření opravdu smysl," vysvětloval.