Hodonínsko - Černých skládek přibývá, starých se obce zbavují jen stěží. V Rohatci se celá desetiletí kupí odpadky v lokalitě Kopec poblíž Strážnické ulice. Na jejím odstranění se pracuje už více než tři roky. „Sedmdesát až sto dobrovolníku se věnovalo úklidu jako součást akce Ukliďme Česko. Vyvezli jsme přes deset tun odpadu," uvedl rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Lidé ale skládku dále využívají. Podle Adamce na ni už nevozí komunální odpad, ale jen zeleň ze zahrádky, což považuje za posun dobrým směrem. Končily tam totiž pneumatiky, staré železo, umyvadla, záchody, léky či oblečení. Rohatci se ale už loni podařilo jedno místo od odpadu vyčistit.

Na Kopci žije už asi dvacet let Renata Miklová. S manželem si tam otevřeli i hospůdku. Vzpomíná, že často zahlédla lidi, jak sypou dolů nepořádek, ale než tam stihla přijít, ujeli. „Jezdili sem i cizí. Odpadky bývaly po celé délce srázu. K pořádnému odklizení ale asi chybí peníze a těžká technika," přiblížila hospodská. Vadí jí hlavně vyhozené ledničky a další spotřebiče.

Problém ovšem není jen na Hodonínsku. „Oproti roku 2014, kdy jsme zaregistrovali osm set hlášení, vzrostl počet nahlášených skládek v loňském roce o tisícovku," uvedl Miroslav Kubásek z iniciativy Zmapujto.cz, která zaznamenává černé skládky po republice. S odpadky se nejvíce potýkají celý Jihomoravský a Středočeský kraj spolu s Prahou.

Poslední záznam ze Zmapujto.cz týkající se Hodonínska pochází z května tohoto roku. Ten hovoří o nahromaděném skle a stavebním a komunálním odpadu v Mikulčicích u přivaděče pitné vody. Podle stránek je skládka už nahlášená obecnímu úřadu. „Takové oznámení jsem nezaznamenal, ale podívám se na to. Odpadky obvykle odstraňují naši pracovníci. Pokud je toho více, pomohou jim myslivci nebo členové ekologické komise při obecní radě," řekl mikulčický starosta Jan Vlašic.

Velmi nebezpečné je vyhazování například baterií. Ty nepatří do přírody ani na skládky. Uvolňují látky, které mohou kontaminovat půdu, vodu či ovzduší a ohrozit tak zdraví zvířat i lidí. „Elektroodpad a baterie jsou v přírodě téměř nerozložitelné, podle odhadů by jejich rozklad trval dvě stě až pět set let," sdělil David Vandrovec, ředitel skupiny Rema, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení a baterií.