Otevřít dvorky historických měšťanských domů veřejnosti chce novoměstská radnice. Majitele nemovitostí bude k tomuto kroku motivovat finančními příspěvky určenými na rekonstrukci těchto pozapomenutých zákoutí.

„Schválili jsme výhledový plán Programu regenerace městské památkové zóny a určili jsme si jednotlivé priority. Mezi nimi je i otevření dvorků měšťanských domů na Vratislavově náměstí veřejnosti tak, aby se staly přirozenou součástí centra města. Rádi bychom, kdyby dvory znovu ožily," potvrdil záměr města starosta Michal Šmarda.

V centru města se nachází dvacet devět nemovitých kulturních památek

Mezi nimi jsou sochy, kostel, zámek, kašny i měšťanské domy, z nichž převážná většina je v rukou soukromých majitelů. Město hodlá k otevření dnes skrytých zákoutí motivovat jejich vlastníky finanční injekcí v podobě dotace.

„Podobně jsme postupovali v případě dotací z Fondu rozvoje bydlení. Když chtěl někdo peníze na novou fasádu, musel se s měs-tem dohodnout na jejím barevném provedení. Tak, aby nenarušovalo estetiku města. Stejně chceme postupovat i v případě dvor-ků, mnohé z nich jsou dnes poměrně zanedbané, a pokud je majitelé budou chtít zrenovovat, přispějeme jim na to, ale podmínkou bude jejich otevření veřejnosti," vysvětlil novoměstský starosta Šmarda. Nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci Nového Města na Moravě by si tak mohli prohlédnout místa, která byla jejich zrakům doposud skryta. Na odhalení těchto doposud „neviditelných" částí města si ale bude muset veřejnost ještě nějaký čas počkat.

„V tuto chvíli je před námi obnova lokality Tři kříže. Teprve až po jejím dokončení přijdou na řadu další projekty," podotkl Michal Šmarda.

Jednou z dalších priorit radnice, o níž se mluví v souvislosti s výhledovým plánem Programu regenerace městské památkové zóny, je rekonstrukce Horáckého muzea.

„Už máme téměř připraven kompletní projekt včetně přístavby celého jednoho křídla budovy. Novostavba by byla částečně obložena dřevem, aby nepůsobila rušivě," popsal Michal Šmarda.

Finance do Programu regenerace městské památkové zóny, které mohou čerpat majitelé historických nemovitostí v centru města, přicházejí z ministerstva kultury. „Částečně jej podporuje také město," doplnil novoměstský místostarosta Stanislav Marek.