Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Tradice kamnářství byla za socialismu potlačena, nyní se lidé ke kamnům vrací

Březen, za kamna vlezem. Pouhá lidová pranostika? Vůbec ne. V mnoha českých domácnostech příjemná, hřejivá realita. Tradiční kachlová kamna se totiž vrací do módy. A v kurzu začíná být, celkem pochopitelně, také kamnářské řemeslo.

17.12.2014 3
SDÍLEJ:

Kamnář Jan Temr z Brandýsa nad Labem.Foto: archiv Jana Temra

Jan Temr z Brandýsa nad Labem, Živnostník roku 2009 ve Středočeském kraji, provozuje rodinnou kamnářskou firmu, kterou založil jeho otec. V rozhovoru pro Deník objasnil technické detaily stavby a správného užívání kachlových kamen.

Nepletou si lidé někdy kamna s krbem? Jaký je mezi těmito „ohništi" rozdíl?

Dnes už se v podstatě rozdíl mezi krbem a kamny po stránce vnějšího designu stírá. Laik už téměř není schopný rozeznat kamna a krb. Z hlediska funkce rozlišujeme tři základní kategorie, a to krbová kamna, kachlová kamna a krby. K tomu můžeme přidat ještě jednu jakousi podkategorii „kachlové sporáky".

Předpokládám, že rozdíl bude ve způsobu jejich výroby.

Ano. Máme dva základní způsoby výroby. Průmyslově vyráběná kamna, kterým se obecně říká krbová kamna. Ta jsou vyráběna sériově. Potom máme topidla individuálně stavěná a to jsou kachlová kamna a krby, které jsou vytvářeny individuálně zákazníkovi na míru. Aby to nebylo moc jednoduché, například termín kachlová kamna označuje i individuálně stavěná kamna omítaná, kamna s kamenným obkladem a podobně.

Můžete stručně popsat stavbu krbu a kamen?

Velmi zjednodušeně řečeno je například teplovzdušný krb postaven tak, že vezmete krbovou vložku, postavíte ji na místo, kouřovodem ji napojíte na komín a zapojíte předem připravený potřebný přívod vzduchu. To celé obestavíte do určitého materiálu podle zvolené funkce krbu. U kamen se vezmou dvířka, šamot, žárobeton, spousta kamnářské hlíny, průmyslové žáruvzdorné lepidlo a kamna se postaví od první do poslední cihly, plátku a kachle od topeniště po akumulační tahový systém. Existuje však i kombinace obojího v podobě akumulačního krbu. Potom je ale pro laika už opravdu velice těžké rozlišit, kde „končí" krb a kde „začínají" kamna.

Z jakých materiálů se nejčastěji kamna a krby vyrábějí?

Průmyslově vyráběná kamna mají litinový nebo dnes častěji ocelový plášť. Je to jen jednoduché topeniště, které může a nemusí mít nějaký dekorativní plášť. Mohou se na něj věšet například i kachle. Potom jsou to tedy krbová kamna, která mají kachlový plášť, ale v žádném případě nelze hovořit o „kachlových kamnech". U pravých kachlových kamen jsou kachle samonosný materiál, který tvoří takzvané teplosměnné plochy přenášející výkon z vnitřního akumulačního jádra do vytápěného prostoru.

Je rozdíl ve výhřevnosti, když mám a nemám prosklená dvířka? Uniká mi prosklenou plochou teplo?

Dříve kamna prosklená dvířka vůbec neměla. Každé prosklení totiž znamená ztrátu teploty z topeniště. Teplo jde samozřejmě do interiéru, proto to není fakticky ztráta v pravém slova smyslu, ale snižuje se tím teplota spalování uvnitř a vzniká úbytek na účinnosti. U starších kamen platí, že čím menší prosklení, tím jsou vyšší teploty v topeništi, a tím efektivněji se dřevo spálí. Dnes už je technologie tak vyvinutá, že úbytek není nijak markantní. Pokud někdo netopí správně, tak může třetinu až polovinu energie posílat komínem ven, bez ohledu na velikost prosklení. Zaplatí sice palivo, ale polovinu jako by vyhodil.

Lidé ale asi více kvůli estetice preferují sklo, přestože je zde nějaká tepelná ztráta.

Ano. Lidé chtějí prosklená kamna kvůli estetice a možnosti dívání se do otevřeného ohně, přestože tím ztratí určitou část účinnosti. Dnes už však existují výrobci dvířek a kamnových vložek, kteří nabízejí špičkové technologie. Ztrátu energie tak téměř nepoznáte. Musíte ale volit opravdu kvalitního výrobce.

Když už jsme u skla, jak nejefektivněji topit, aby nám sklo nečernalo?

Jsou čtyři základní předpoklady, jak udržet sklo čisté a zároveň co nejefektivněji topit. První je vhodné palivo. Dřevo musí být bezpodmínečně suché. Z mokrého dřeva se uvolňuje po jeho zapálení velké množství studené a těžké vodní páry. Je to jako kdybyste každé přiložené polínko ještě polili litrem vody. Efektivita topení je potom velice špatná. Dřevo doutná, místo aby hořelo jasným plamenem, z kamen teče dehet, lidé nedosáhnou potřebných spalovacích teplot a začerní se sklo. Doporučujeme nechat dřevo proschnout alespoň rok měkké a dva roky tvrdé. Druhým předpokladem je vhodný rozměr paliva. Je nevhodné topit velikými kulatinami. Naopak čím víc ploch dřevo má, tím lépe hoří. Poleno by proto mělo mít ideálně kolem třiceti pěti centimetrů po obvodu. Velký kus dřeva sice hoří dlouho, ale neefektivně a shoří ho ve skutečnosti jen třetina. Čím větší spalovací teploty tedy dosáhneme, tím je využití dřeva efektivnější.

Třetím předpokladem bude asi vzduch.

Přesně tak. Důležité je i množství vzduchu, které se do ohniště pouští. Efektivní manuální regulace je však pro uživatele poměrně náročná, proto naši zákazníci stále častěji u stavěných kamen a krbů využívají regulaci automatickou. Posledním předpokladem pro efektivní topení a čisté sklo je tah komína. Jakmile vám netáhne komín, jde všechen kouř do místnosti. Samozřejmě pak negativně ovlivňuje spalování a začerňuje i prosklená dvířka.

Stačí dodržovat tato tři pravidla, nebo můžeme topení ještě zefektivnit?

Ještě by lidé měli dodržovat kamnářem předepsanou dávku paliva. To je ten čtvrtý předpoklad. Dávka by měla správně vyhořet za hodinu až hodinu a půl, aby se dřevo efektivně spalovalo. Pak by nemělo černat ani sklo. Čistotě skla přispívají i dvířka s takzvaným oplachem. Vzduch proudí po vnitřní straně prosklení a udržuje tak spalování v dostatečné vzdálenosti. Je to novinka posledních pěti let.

Mluvil jste o tahu v komíně. Někdy se stane, že při zapalování tah v komíně nemáte. Jak komín takzvaně nastartovat?

To se stává většinou tehdy, když je venku zima a vysvitne sluníčko, které ohřeje komínovou hlavu, a tím se vytvoří efekt jakéhosi špuntu. Ten se prorazí vysokou, rychle vytvořenou teplotou. Už naše babičky věděly, že mají v komínových dvířkách zapálit noviny, které rychle vyhoří a vytvoří potřebnou vysokou teplotu. To vše se ale týká spíše starých průlezných komínů, nikoli nově stavěných systémových.
Pokud po delší době zatápíte, tak je ideální dát na dno štípaná větší polena, potom drobnější polínka, na vrch třísky a ty za pomoci Pepa zapálit. Tím dosáhnete nejlepšího roztopení.

Která kamna jsou podle vás nejefektivnější?

Nejefektivnější z hlediska využití paliva jsou samozřejmě individuálně stavěná kachlová kamna. Krbová kamna mají nižší účinnost a také nižší životnost. Vydrží patnáct až dvacet let pravidelného topení a nejsou schopna nijak dlouhé akumulace. Používají se pro rychlé přitápění. Kachlová kamna se staví pro několik generací a jejich akumulace bývá nejméně osmihodinová. Já osobně preferuji kachlová kamna. Je to investice do budoucnosti.

Jak dlouho trvá proces od doby, kdy poprvé přijdu do kamnářství do doby, kdy si doma 
v kamnech zatopím?

Když přijdete už s výkresy vašeho domu, takových čtrnáct dnů bude určitě trvat první proces projektování a hledání správného řešení jak funkčního, tak estetického. Materiálová příprava zakázky pak trvá asi dva měsíce. Naproti tomu obyčejné teplovzdušné krby se dají připravit i za čtrnáct dní. Musíme obstarat veškerý materiál, některý i ze zahraničí, zakázkovou výrobu kachlí, výrobu případných kamenných prvků a dalších věcí. Takže, když to sečteme, stavba kamen od začátku až do konce trvá v průměru tak tři měsíce.

Když už kamna máme, tak jak správně a často je čistit?

Pokud budete topit správně podle uvedených čtyř pravidel, je v kvalitních kamnech potřeba vybírat popel z topeniště po každodenním topení jednou za měsíc. Na chalupě, kde člověk trvale nebydlí a topí jen o víkendech, stačí vybírat popel až na konci sezony. Jednou za sezonu by se na kamna měl přijet podívat kamnář a měl by vyčistit jejich útroby, tedy tahový systém.

Nevadí, když nechám žhavé uhlíky v kamnech a z chalupy po víkendu odjedu?

Samozřejmě to nevadí a nemůže se nic stát. Naopak je lepší popel v kamnech nechávat. Jednak pomáhají nespálené zbytky při dalším roztápění, protože rychleji zplynují, a dále popel působí jako izolant dna topeniště, které se tak méně propaluje.

Je topení dřevem levnější a šetrnější ve srovnání s ostatními typy energií?

V dnešní době je to neoddiskutovatelně nejlevnější a zároveň nejšetrnější způsob topení. A to jak finančně, tak ve vztahu k přírodě. Dřevo je obnovitelný ekologický zdroj a jde o jediné palivo, které si může každý individuálně obstarat samovýrobou. U kvalitních stavěných kamen neodchází z komína téměř žádné škodlivé látky a ty, které komín opouští, je příroda dokonce schopna sama spotřebovat pro výrobu stejného množství dřeva, které bylo spáleno. Mluvíme tedy o skutečné ekologické rovnováze.

Splňuje topení dřevem nějaké normy?

V zákoně o ochraně ovzduší jsou nově stanovené takzvané emisní třídy. Ty se sice vztahují pouze na kotle, ale můžeme si pomocí nich dobře demonstrovat, jak jsou na tom kamna s ohledem na ekologický dopad. Kachlová kamna se šamotovým topeništěm, což je v kamnařině standardní záležitost, splňují i pátou nejpřísnější emisní třídu s velkou rezervou. Průmyslově vyráběná kamna mají hodnoty samozřejmě horší, ale stále musí splňovat všechny platné emisní požadavky.

Čím v kachlových kamnech topit? Jsou lepší brikety nebo polínka?

První sezónu, když kamna postavíme, doporučujeme lidem topit briketami a to z toho důvodu, že ještě obvykle nemají nasušené dřevo. Způsob topení s briketami je trochu jiný než u dřeva. K roztápění budete stejně potřebovat třísky, takže nějaké dřevo by měl zákazník mít, i pokud topí briketami. Jinak brikety mají větší hustotu než dřevěná polínka, a proto je nutné přikládat jejich správný objem. Pokud dáte do kamen paliva moc, může se tak stát, že budete přetápět a v krajním případě by vám mohla kamna i prasknout. Podle mého názoru je však kusové dřevo nenahraditelné palivo a doporučuji ho zákazníkům více.

Co je cenově výhodnější?

Pokud si bude zákazník palivo kupovat a nemá vlastní zdroje, tak vychází dřevo o polovinu levněji než brikety. Ty se pohybují kolem šesti korun za kilogram. Dřevo, když už je i naštípané, tak vychází kolem tří korun za kilogram, takže dřevo v ceně jasně vítězí.

Kamnářství mělo za socialismu stopku a řemeslo upadalo, jak je to dnes?

Tradice kamnářství je v Čechách dlouhá. Bohužel za socialismu byla potlačena jako veškerá drobná živnost a kamnářské školy se zavřely. V druhé polovině šedesátých let tak úplně skončil učební obor kamnář. Spousta lidí se začala kamen zbavovat a do módy se dostávalo topení plynem z Ruska. Dnes se lidé naštěstí ke kamnům, a tím ke svým kořenům, postupně vrací.

Jsou nyní v Čechách nějaké školy pro kamnáře?

Ano. V roce 1995 vznikl Cech kamnářů z iniciativy několika nadšenců a starých kamnářů. Dnes se těší cech rozkvětu a angažuje se i ve výzkumu. Postupně se podařilo obnovit i učební obor a kamnařina se vyučuje minimálně na třech místech v republice.

Autor: Veronika Trčová

17.12.2014 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Vteřiny dne

Vteřiny víkendu. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

Jiří Běhounek.
15

Sjezd ČSSD se uskuteční již v únoru, o post šéfa se hlásí Běhounek

AKTUALIZOVÁNO

Bendl ostrouhal. Soud přepočítal hlasy a ve sněmovně jej střídá Kupka

Na pondělní ustavující schůzi půjde za středočeskou ODS čtveřice politiků ve složení Jan Skopeček, Veronika Vrecionová, Vojtěch Munzar – a Martin Kupka. Původně ohlášené ohájení poslaneckého mandátu historicky prvním středočeským hejtmanem a pozdějším ministrem Petrem Bendlem tedy neplatí. 

AKTUALIZOVÁNO

Motorest u dálnice zřejmě vzplanul od komína. Škoda jde do desítek milionů

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mohutný požár se obešel bez zranění – a podařilo se zabránit jeho rozšíření. To jsou zřejmě jediné příznivé zprávy spojené s řáděním plamenů, které v sobotu hodinu a čtvrt před polednem zachvátily restaurační provoz v sousedství dálnice D10 u Hlavence na Praze-východ. Tomu, že Motorest 4 kameny, známý i v nedaleké Mladé Boleslavi a v Praze, zachvátil požár velkého rozsahu, už zdaleka nasvědčoval hustý tým valící se ze střechy budovy postavené ve stylu koliby, jímž probleskovaly plameny. Objekt požár zcela zničil i s veškerým vybavením. Škoda se odhaduje na 30 milionů korun.

Na černý trh v Kábulu se prý dostal alkohol, určený původně evropským diplomatům

V afghánském hlavním městě Kábulu se zřejmě na černém trhu prodává nezákonně alkohol, který do Afghánistánu dovezla diplomatická mise EU. Věcí už se zabývají evropští vyšetřovatelé, uvedl mluvčí AFP.

AKTUALIZOVÁNO

Tomáš Hradílek je v nemocnici. Nelze přihlížet smrti vlastního otce, říká dcera

Bývalý disident a ministr vnitra Tomáš Hradílek ukončil po 17 dnech hladovku, kterou držel kvůli opětovné kandidatuře prezidenta Miloše Zemana. Chtěl, aby Zeman již nekandidoval na Hrad. Hradílek s hladovkou přestal na nátlak rodiny, nyní je v péči lékařů. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT