Ti rozhodli mimo jiné i o tom, že město nabídne odkoupení osmi městských bytů také stávajícím nájemcům v domě Na Potoce s č. p. 79.

Podle informací vedoucího odboru správy majetku a investic města Pavla Krause vlastní v současnosti město Třebíč kolem 550 bytů.

Proč město výše zmíněné byty prodává, Kraus objasnil: „Na ulici Sucheniova požádali všichni nájemci o odkoupení městského bytu a v ulici Na Potoce požádalo asi dvacet lidí, kteří jsou tam v nájmu v městském bytě, o jeho odkoupení." Podle Krause město prodávalo bytové jednotky ze svého vlastnictví dříve například v domě na Vaňkově náměstí. Zatímco v Třebíči se město některých bytů zbavuje, v Moravských Budějovicích prodává letos město pouze jedinou bytovou jednotku.

Poslední byt ve „vojenské" bytovce

Některé městské byty se prodávaly v Budějovicích už v minulosti, například v bývalé vojenské bytovce v Janáčkově ulici, kde městu zbyla jediná neprodaná bytová jednotka. „Městský byt na Janáčkově ulici nabízíme delší dobu ve výběrovém řízení," sdělil Deníku Bohumil Horník z odboru finančního a obecního živnostenského úřadu moravskobudějovické radnice. Loni podle něj město prodalo jeden byt na Peroutkově ulici.

„V současnosti město Moravské Budějovice vlastní kolem 280 bytů," popsal aktuální situaci Jiří Kučera ze společnosti MAME Moravské Budějovice, která má majetek města na starosti.