Zřejmě proto vedly první kroky náměstka Petra Bursíka (ODS) po nástupu do funkce právě sem. Spolu s úředníky majetku města a zástupci realitních kanceláří, které ubytovny spravují, vyrazil na kontrolu těchto objektů v majetku Města Karlovy Vary.

„Cílem kontroly bylo zjištění stávajícího stavu, využití kapacit ubytoven a zmapování výše nákladů na rekonstrukce, jelikož se v současné době připravuje koncepce využití těchto ubytovacích zařízení,“ vysvětlila Michaela Kousalová, mluvčí magistrátu.

První zastávkou byla ubytovna Drahomíra v Drahovicích. Ta před časem prošla v obydlené části rekonstrukcí. V současné době je z větší části prázdná. „Ubytovna potřebuje nákladnou rekonstrukci, a to především střechy a fasády. V rozlehlých sklepních prostorách by mohla nabídnout zázemí různým organizacím, například těm, které poskytují pomoc v sociální oblasti,“ uvedla mluvčí.

Náměstkova cesta poté pokračovala do ubytovny v Úvalské ulici. I tato budova si žádá rekonstrukci v řádu milionů korun. Další kontrolovanou budovou byla ubytovna ve Východní ulici, která vznikla ze zázemí bývalých jeslí. Nyní poskytuje ubytování hráčům Karlovarského symfonického orchestru. I zde budou nutné opravy.

V Bohaticích se náměstek vydal na prohlídku ubytovny v ulici Teplárenská. V té v současné době bydlí nájemníci, všechny bytové jednotky však obsazené nejsou. Také rekonstrukce této budovy vilového typu by si vyžádala milionové náklady. Jen kousek od ní se nachází ubytovna v ulici Františka Halase. Ta je nyní zcela prázdná.

Posledním navštíveným objektem byla ubytovna ve Studentské ulici v Doubí. „Ta je nyní bez nájemníků, avšak v areálu za ní vznikla černá skládka, která je i po úklidu vždy znovu obnovena a je sem neustále navážen různý odpad,“ upřesnila Kousalová.

Připravovaná koncepce ubytoven je podle mluvčí nutná, aby město vědělo, jak s nimi dále naložit. 

„Stávající stav těchto objektů není z hlediska stavebně-konstrukčního vyhovující. Investice a opravy do nich jsou v řádu několika desítek milionů korun. Musíme si nyní ujasnit, zda budeme investovat do všech objektů, či nějaké pronajmeme, popř. prodáme, o což jsme se již v minulosti snažili. Také si musíme stanovit, k jakému účelu chceme, aby ubytovny sloužily. Právě to všechno nám poskytne připravovaná koncepce ubytoven. Je třeba začít tuto problematiku co nejdříve a intenzivně řešit,“ vysvětluje náměstek Petr Bursík.