Nová výstavba 
a stále více automobilů – tomu čelí „obytná skupina Jiráskova" ve Vamberku. Tamní sídliště a místní komunikace nejsou vhodně přizpůsobeny nárokům současného každodenního života svých obyvatel.
Problémy s parkováním se tu vedení města snažilo již dříve řešit, nicméně záměr nebyl realizován, nesouhlasili s ním totiž všichni. Ulice Jugoslávská navíc potřebuje i veřejné osvětlení a výměnu vodovodního řadu.

„Rada města se rozhodla neřešit problém takzvaně střílením od pasu, ale vypořádat se se situací komplexně a s patřičným nadhledem," uvedl v městském zpravodaji místostarosta Vamberka Jan Rejzl.

Oslovená architektonická kancelář vypracovala základní koncepci. K té se nyní mají vyjádřit obyvatelé dotčené lokality. Záměr byl představen pozvaným předsedům společenství vlastníků jednotek na schůzce v polovině října.

Urbanistická studie přestavby sídliště v ulicích Jiráskova a Jugoslávská ve Vamberku z dílny architektky Markéty Krejčí zohledňuje možnosti dopravy a budoucího parkování v celé lokalitě.

„Vytipována byla místa pro nová parkovací místa úpravou stávajících ploch i nalezením nových míst v prolukách mezi domy, označeny byly i rezervy do budoucna. Zvláštní důraz byl kladem na potkávací místa blízkého sousedství," popisuje v městském zpravodaji místostarosta Vamberka Jan Rejzl.

Studie počítá i s klidnějšími zónami, které budou předmětem veřejné diskuze. Město tak chce vyjít vstříc místním občanům a upravit daná prostranství podle jejich přání a potřeb. Obyvatelé domů zahrnutých do projektu se budou podílet na úpravě takzvané participační studie.

„Ať už se jedná o místa pro dětská hřiště, venčení psů, relaxaci či aktivní pohyb, mělo by celé sídliště nabídnout vyžití každému," dodal Rejzl.