„V žádném případě by nešlo o byty pro nepřizpůsobivé lidi, kteří ve svém současném bydlišti působí problémy a chovají se nevhodně. Byla bych nerada, kdyby si to občané města vysvětlili takto," sdělila místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.

Ta dále řekla, že i samotné město Litvínov uvažuje o podobném projektu a dotaci. Sociální byty zřizované městem by potom byly umístěny v prostorách penzionu Vodní a penzionu Automat. Ty by musely projít potřebnou rekonstrukcí. „Obyvatele bytů by tvořili zejména senioři, kterým třeba důchod nepostačí na pokrytí nájmu či matky samoživitelky," vysvětlila Sedláčková.

Podle nového zákona o sociálním bydlení, který by měl platit od října 2017, klienty do sociálních bytů bude doporučovat příslušný úřad práce. Jelikož ale město s úřadem práce i sociálními pracovníky úzce spolupracuje, na jeho názor by byl v procesu vybírání podle Sedláčkové brán zřetel.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SE ŘEŠÍ I V MOSTĚ

Most se zapojil do pilotních projektů sociálního práce a sociálního bydlení. Je jediným městem v České republice, které bylo vybráno pro oba ministerské projekty. Projekt sociálního bydlení je tříletý. Město v něm spatřuje příležitost, jak si udělat jakýsi náskok v koncepci sociálního bydlení, až začne platit výše zmíněný zákon.

Do projektu budou zapojeny sociálně slabé rodiny. „Město bude muset zapojit asi deset takzvaně sociálních bytů a pracovat s rodinami, které v těch bytech budou žít," dodala vedoucí odboru sociálních věcí mosteckého magistrátu Naděžda Krupczová.