„Výběrové řízení na zhotovitele dopravní a technické infrastruktury je skoro u konce, s největší pravděpodobnostní se tedy zahájení stavebních prací dočkáme v únoru," uvedl starosta Milan Vlček.

Poptávka po poarcelách a stavbě rodinných domků je velká

„Vzhledem k hojné poptávce po parcelách v lokalitě a jejich dobré prodejnosti předpokládáme zahájení druhé etapy výstavby inženýrských sítí a komunikací ve druhé půli příštího roku," doplnil ještě starosta.