„Pilotní provoz ověří od 2. dubna bezchybné spojení s databází ministerstva spravedlnosti, s ostrým provozem pak počítáme od počátku června,“ uvedl náměstek pošty pro veřejnou správu Pavel Kolář.

K vydání výpisu bude potřeba znát identifi kační číslo nebo jméno právnické osoby a pošta na základě těchto údajů vydá ověřený výpis na počkání. Za jednu stranu výpisu lidé zaplatí ve zkušebním provozu 85 korun.

Výpisy off line

Ještě letos chce fi rma poskytovat výpisy v off line režimu. Pro zákazníka by to znamenalo, že na kterékoli poště v České republice vyplní formulář a nejpozději do čtyř dnů mu na jím udanou dodací poštu přijde doporučená zásilka s hotovým výpisem.

Výhledově Česká pošta počítá také s možností zasílat výpisy zájemcům pravidelně. Například zákazník, který opakovaně přikládá aktuální výpis z obchodního rejstříku ke smlouvám, pravidelně obdrží požadovaný výpis spolu s fakturou, aniž by musel fyzicky poštu navštívit.

Pokud to legislativa umožní, chce pošta vydávat i výpisy z trestního rejstříku. V současnosti lze získat výpis z obchodního rejstříku pouze u sedmi obchodních soudů, a do konce dubna také na 35 úřadech v rámci projektu Czech Point. Česká pošta je s 37 500 pracovníky jedním z největších zaměstnavatelů v zemi.

Od minulého roku podnik prochází vnitřní restrukturalizací z provozního modelu na obchodní a zákaznicky orientovanou společnost. Firma provozuje 3400 poboček a loni za tři čtvrtletí vykázala miliardový zisk.