V husté zástavbě na okraji Brna navrhlo architektonické studio Fandament Architects, s. r. o., vilu s maximálním možným soukromím, a přitom otevřenou okolí. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kde je využito nepatrného, přesto skutečného sklonu pozemku tak, aby byly zázemí a vstupní část situovány do suterénu domu. Tím architekti získali ucelenou a vodorovnou plochu zahrady, kolem které se hlavní objem domu obepíná. Jednotlivé pokoje jsou tak orientovány do středobodu zahrady a vytváří ucelené provozní schéma.

Dispoziční řešení

Půdorysný tvar stavby je ve tvaru písmene U. Obytná část je zastřešena plochou střechou, zastřešení garáže plynule navazuje na zatravněnou plochu v prvním nadzemním podlaží. Vstup do objektu je v mezipatře. Malé závětří navazuje na prostorné zádveří, odkud je možno se schodištěm dostat jednak do suterénu, jednak do nadzemního podlaží. V prvním nadzemním podlaží je umístěn velký obývací prostor, jehož součástí je jídelna, kuchyně i pracovna a který dále pokračuje v chodbu, která postupně navazuje na veškeré místnosti
v tomto podlaží – šatnu, WC, prádelnu, pokoj pro hosty se vstupem do atria a samostatnou koupelnou, dále hlavní koupelnu, ložnici, dětský pokoj a místnost s krytým bazénem a wellness.

V suterénu se nachází chodba, ze které je možné vstoupit do kotelny, fitness, technické místnosti a garáže. Umístění rodinného domu respektuje odstupové vzdálenosti od hranic okolních pozemků.

Wellness vila novostavba rodinného domu.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Lokalita, určená pro individuální výstavbu, se nachází v okolí Brna. Celou oblast lze charakterizovat jako obytnou se zpravidla dvoupodlažními rodinnými domy. Tyto lze označit jako typové, s převládající sedlovou či stanovou střechou. Samotná parcela je lichoběžníkového tvaru o rozměrech přibližně 30 x 40 m.

VÝKOPY A ZÁKLADY

Základové pasy jsou železobetonové monolitické na hloubku 500 mm. Na tento základový pás byla provedena základová stěna vyzděná tvarovkami ztraceného bednění v šířce 300 až 400 mm až na úroveň spodní hrany základové desky. Základové desky suterénu, 1. NP a v garáži jsou navrženy železobetonové s vloženou výztuží z kari sítě. Podkladní betony pod železobetonové základové pasy jsou navrženy z prostého betonu. Před provedením betonáže základových desek pro hydroizolace byl proveden zhutněný štěrkový násyp. Všechny základové konstrukce a opěrné stěny jsou z vnější strany izolovány extrudovaným polystyrenem a chráněny nopovou fólií.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Příčný a podélný konstrukční systém je stěnového typu. Vnější nosné stěny jsou vyzděny ze systému Porotherm a byly zatepleny tepelnou izolací z minerální vlny. Vnitřní nosné stěny i nenosné příčky jsou také vyzděny ze systému Porotherm. Sloupky mezi knihovnami v 1. NP v chodbě jsou vyzděné z cihly pálené plné na cementovou maltu. Opěrné stěny jsou zděné z betonových bednících tvarovek s vloženou výztuží a vylitých betonem.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stropní konstrukce jsou řešeny monolitickou železobetonovou deskou, a to jak nad prvním nadzemním patrem, tak nad suterénem.

Wellness vila novostavba rodinného domu.SCHODIŠTĚ

V budově jsou dvě vyrovnávací schodiště. Jedná se o železobetonové desky vedoucí ze suterénu do zádveří (vstupu) a ze zádveří do přízemí.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Okenní otvory a vstupní dveře jsou materiálově navrženy z dřevěných izolačních profilů s izolačním trojsklem. Dveře byly osazeny bezpečnostním sklem a bezpečnostním kováním. Vnitřní dřevěné dveře jsou z masivu v obložkových zárubních taktéž z masivu. V obývacím pokoji a bazénové hale jsou navrženy celoprosklené stěny a HS portál – posuvné okno.

STĚNY, OMÍTKY, FASÁDY

Stěna s televizí a krbem v obývacím pokoji je obložena mramorem druhu wooden brown. Monoblok s ložnicí a dětským pokojem je obložen dřevěným akátovým obkladem, který plynule přechází do exteriéru na přilehlé atrium s terasou. Klidová a relaxační zóna bazénu a wellness je podpořena také dřevěným obkladem a obkladem z velkoformátových břidlicových desek. Komunikační koridor v suterénu je nabarvený zářivě žlutým nátěrem. Na zbývajících stěnách v domě převažují omítky bílé barvy. Vnější finální omítky jsou provedeny jako škrábané bílé. Suterén je zvenku obložen umělým kamenem navazujícím na zídku.

Wellness vila novostavba rodinného domu.PODLAHY

Na zhutněném podsypu mezi základovými pasy je podkladní betonová mazanina vyztužená kari sítí. Na ni je následně natavena hydroizolace ze dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů. Další vrstvou je tepelná izolace z expandovaného polystyrenu ve dvou vrstvách. Na tuto vrstvu polystyrenu byly položeny systémové desky podlahového topení a realizovány rozvody vytápění. Dále byla provedena zálivka ze samonivelační stěrkové hmoty vhodné pro podlahové vytápění. Na vytvrzenou a vyzrálou vrstvu potěru byla realizována nášlapná vrstva podle druhu místnosti.

Nášlapnou vrstvu v koupelnách a WC tvoří litá samonivelační podlaha. V obytných prostorách, v kuchyni, chodbě a jídelně je zhotovena dřevěná palisandrová podlaha. Dětský pokoj a ložnice jsou opatřeny kobercem. Podlaha garáže a skladové místnosti je vytvořena samonivelační stěrkou s protiprašným ochranným nátěrem.

TECHNOLOGIE DOMU

Obytný prostor rodinného domu je větrán kompaktní vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla s deskovým výměníkem umístěnou v technické místnosti v suterénu. Jednotka je určena k nepřetržitému větrání. Je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím a regulačním systémem. Množství vzduchu se nastavuje pomocí vestavěného ovladače. Jednotka se skládá z kapsových filtrů EU7, deskového rekuperátoru z hliníku, ventilátorů a elektrického ohřívače. Čerstvý vzduch je nasáván ze zemního kolektoru uloženého v hloubce minimálně 1,5 m ve spádu dvě procenta směrem do strojovny. Do obytných místností je čerstvý vzduch přiváděn vyústkou ve stěně u podlahy. Odpadní vzduch je odsáván vyústkou v každé z místností hygienického zázemí a v kuchyni, kam se dostane z obytných místností přes podřezané dveře bez prahů. Odpadní vzduch z jednotky je vyfukován na fasádu.

Wellness vila novostavba rodinného domu.CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ

Pro chlazení obytného prostoru jsou instalovány v obytných místnostech fan-coilové cirkulační jednotky napojené na rozvod chladné vody z tepelného čerpadla. Jednotky jsou v podstropním provedení a jsou zabudovány do interiéru nebo jsou umístěny nad podhledem. Jednotky jsou ovládány samostatnými nástěnnými ovladači. Objekt je vytápěn a chlazen tepelným čerpadlem vzduch-voda, které je umístěno v technické místnosti v suterénu. Toto tepelné čerpadlo zajišťuje teplé a chladné médium pro potřeby objektu. Vytápění je ve všech místnostech objektu podlahové, kromě garáže a technických místností. Chlazení je řešeno distribucí chladného média z tepelného čerpadla v podlaze do jednotlivých jednotek fan-coil, umístěných v kuchyni, pokoji pro hosty a obou ložnicích.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Zámečnické výrobky – sloupky zábradlí, čisticí rohože a jiné výrobky jsou atypické, opatřeny ochranným žárovým pozinkováním.

Wellness vila novostavba rodinného domu.KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Klempířské výrobky jsou zhotovené z plechů s povrchovou úpravou nebo pozinkovaného plechu. Atikové plechy jsou poplastované, pouze atikové plechy nad suterénem, parapety všech oken, nadpraží a podstupnice jsou provedeny z černé oceli.

VNĚJŠÍ PLOCHY

Nově budované zpevněné plochy jsou komunikačně napojeny na stávající veřejnou asfaltovou komunikaci. Před vjezdem do garáže je navržena manipulační plocha pro případné stání vozidla. Na zpevněných exteriérových plochách je položena betonová dlažba.

ODVODNĚNÍ

Povrchová voda ze zpevněných ploch je odváděna pomocí vpustí do dešťové kanalizace nebo místně vsakována.

OPLOCENÍ

Oplocení pozemku je zčásti stávající nebo nové z vyzdívané zídky ze ztraceného bednění s obkladem z přírodního kamene, který navazuje na obklad suterénu.

Poznámky ke stavbě

Wellness vila novostavba rodinného domu.- Organicky tvarovaný přesah střechy vytváří příjemné patio s krytým posezením.
- Interiér domu je z příjemných materiálů – dřeva a kamenných obkladů.
- Čistota bílé kuchyně je akcentována výraznými prvky z tmavého umělého kamene.
- Kruhové světlíky ve stropě korespondují s ladnými křivkami domu a prosvětlují prostory obývacího pokoje a jídelny, přechod světlíků do exteriéru zdůrazňuje vzájemné propojení.
- Strom v patiu vytváří přirozené stínění v letních měsících a naopak v zimních měsících pouští maximum světla do patia.
- Dle soudobých trendů propojená kuchyně, obývací pokoj a jídelna vytváří otevřené společenské centrum domu.
- Jiskřivá koupelna se stěnami pokrytými drobnou mozaikou vás ráno dobije energií na celý den.
- Dvě inverzní křivky hmot, vzájemně posunuté, otevírají hlavní vstup do převýšené elegantní hmoty samotného domu. Hmotná kamenná linie vytváří hradbu mezi ulicí a soukromím vyvýšené zahrady a kryje technický vstup na pozemek.

Slovo majitele na závěr
„Ať jste kde jste na celém světě, na návrat do takového domu se budete vždycky neuvěřitelně těšit. Více jak dva roky skutečně usilovné spolupráce s architekty z Fandamentu se nám vyplatily. Postavili jsme úžasný dům a za rok, co v něm bydlíme, bychom na něm nezměnili naprosto nic."

podrobnější údaje 
Wellness vila
novostavba rodinného domu
- autor: .................................... Fandament Architects, s. r. o.
- lokalita: ............................................................ Brno
- realizace: .................................................. 2009 až 2011
- zastavěná plocha:...............................................422 m2
- užitná plocha:..............................................343 m2
- obestavěný prostor:....................................... 1402 m2

Filip Lukeš