V katastru nemovitostí je vedena budova v Brožíkově ulici v Bruntále jako rodinný domek, ve skutečnosti donedávna využívaný jakožto městská knihovna.

Aspoň to konstatuje znalec v posudku, který nechalo vypracovat Město Bruntál pro potřeby zamýšleného prodeje. Kupec se skutečně našel. Je jím pražská firma, již zastupuje jednatel Patrik Němec. A ten po prohlídce nemovitosti nabídl městu tři miliony korun.

Malé a levné byty

„Po koupi by tato nemovitost byla přebudována na bytový dům s malometrážními byty 1+kk a 2+kk. Vzniklo by tak cenově dostupné a přitom kvalitní bydlení primárně určené pro mladé rodiny z řad bruntálských občanů," napsal v záměru na odkup rodinného domu a parcely pod ním ležící jednatel Patrik Němec. „Realizaci záměru předpokládáme do konce roku 2015," ujistil v žádosti o odkup jednatel.

Pražská firma byla jediným zájemcem o odkup někdejší knihovny, která byla začátkem roku 2015 vyklizena. Tři miliony korun má uhradit ihned při podpisu kupní smlouvy s městem.

Kupující firma se zavázala splatit rovněž veškeré náklady, spojené s převodem nemovitosti do jejího majetku. Nemovitost je napojena na centrální výtopnu servisní společnosti města Teplo Bruntál.

Neodpojí se

Schválení prodeje museli posvětit zastupitelé. Pro prodej hlasovalo na posledním zasedání v úterý 16. června patnáct z nich, čtyři se zdrželi hlasování a ani jeden se nevyslovil proti prodeji.

„Co když se nový nabyvatel odpojí od centrální výtopny, jako to udělal nabyvatel bývalého Střediska volného času v ulici Pod Lipami?" obával se radní Jan Urban, zároveň člen představenstva společnosti Teplo Bruntál.

„Snahou soukromníků není spálit co nejvíce uhlí, investorovi bych se ani nedivil," opáčil v diskuzi zastupitel Luděk Šarman, který Urbanovu obavu označil za „humornou vložku". „Zájemce se nemá zájem odpojovat od Centrální výtopny Dolní," vyvrátil veškeré obavy první bruntálský místostarosta Vladimír Jedlička.