Kolem bývalé svobodárny patřící Oblastní nemocnici Kolín se rozbíhá stavební ruch. Zatím se několik let nevyužívaný objekt teprve vyklízí, stále připomíná vybydlenou ruinu, to by se ovšem mělo už zanedlouho změnit. Nemocnice tu zahájila rekonstrukční práce, jejichž výsledkem bude vybudování prostor pro mateřskou školku, ubytovnu pro zaměstnance a prostory pro vzdělávání. „Jde o záměry, které podle našeho průzkumu, pokud jde o oblast péče o zaměstnance, mají v Oblastní nemocnici Kolín největší podporu," vysvětluje ředitel Petr Chudomel.

Vybudováním mateřské školky umožní nemocnice zaměstnání matkám malých dětí, kterých je v naší společnosti vzhledem k postupující feminizaci zdravotnických profesí velké množství. „Zatraktivníme svojí roli významného kolínského zaměstnavatele. Není žádným tajemstvím, že zejména zdravotních sestřiček je v současnosti velký nedostatek," dodal ředitel s tím, že pro zejména mladší zaměstnance bude objekt představovat cenově dostupné bydlení v nově vybudovaných bytových jednotkách s kvalitním zázemím. Pro vzdělávání zaměstnanců se upraví pravé křídlo budovy, kde se oživí společenská místnost s původním krbem.

„Předpokládáme, že kombinace těchto tří benefitů přispěje ke zlepšení personální situace nejen lékařů, ale i nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména zdravotních sester, laborantů, fyzioterapeutů a dalších odborně kvalifikovaných pracovníků v naší nemocnici," říká Petr Chudomel.

Současný objekt svobodárny více než 60 let starý. Byl vystavěný na počátku 50. let minulého století (1948) podle projektu Františka Maria Černého, významného funkcionalistického architekta, a byl určen pro ubytování lékařů. Tomuto účelu sloužil až do roku 2012, kdy si jeho havarijní stav vyžádal stavební zásah.

Staronovým překvapením při obhlídce objektu při jeho předávání firmě se stal objev plastiky na východní fasádě znázorňující ošetřovatelky s dítětem a lékařkou, který zůstal po dlouhá léta skryt očím veřejnosti za hustým stromovým porostem, a tedy zapomenut. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o dílo věhlasného sochaře Josefa Wagnera (1901 1957), autora sochy Antonína Dvořáka před Rudolfinem, Jaroslava Vrchlického na Petříně a třeba Karla IV. v předsíni rektorátu University Karlovy v Praze, příslušníka jednoho z největších českých sochařských dynastií. „Samozřejmě, že se budeme snažit dílo zachovat pro budoucí generace," dodal ředitel Chudomel.

Předpokládané náklady na rekonstrukce celého objektu jsou přes 35 milionů korun bez daně.