Věřili byste, že každá třetí domácnost s úvěrem na bydlení je na konci měsíce takzvaně na nule? Jinými slovy, žije skutečně od výplaty k výplatě, takže si netvoří ani finanční rezervu pro nenadálé události, jak je život bohužel přináší.

S různými průzkumy veřejného mínění v oblasti finanční gramotnosti jako by se v poslední době pytel roztrhl. Výsledky se ovšem poměrně vzácně shodují: znalosti občanů v problematice rodinných financí nejsou dostatečné.

ROZUMNÁ INVESTICE

Průzkum, z něhož citujeme, si dala vypracovat poradenská společnost Partners a zaměřila se v něm na orientaci spotřebitelů v hypotékách a úvěrech na bydlení vůbec. Což je oblast mimořádně důležitá, vždyť střechu nad hlavou potřebuje každý. Ne náhodou má osobní zkušenost s úvěrem na bydlení polovina obyvatel republiky.

Poslední léta přinesla velký rozmach především v oblasti hypoték a potvrzují to také získané údaje. Jak uvádí Lada Kičmerová, marketingová ředitelka společnosti Partners, dobře je zná většina účastníků ankety, až 86 procent.

Znalost řádného úvěru ze stavebního spoření mají téměř dvě třetiny občanů a o překlenovacím úvěru ví více než polovina respondentů (59 %).

Pokud jde o skutečné financování vlastního bytu či rodinného domu, situace je shodou okolností vyrovnaná. Pro úvěr ze stavebního spoření by se rozhodlo 32 procent dotázaných a pro úvěr hypoteční 31 procent. Spotřebitelský úvěr použitý na tento účel se lidem opodstatněně a správně jeví jako nejnevýhodnější.

VÝŠE ÚROKU JAKO MODLA

Současné nízké úrokové sazby na finančním trhu půjčování nahrávají. Však také zájemci jejich výši bedlivě sledují. Většina těch, kteří mají zkušenost s úvěrem na bydlení až 91 procent považuje za nejdůležitější kritérium v této souvislosti výši úrokových sazeb, kterým dávají přednost dokonce i před roční procentní sazbou nákladů (zná- mou pod zkratkou RPSN). Ta přitom vypovídá o všech nákladech na splácení, čili je úrokovým sazbám nadřazena.

Jak jsme již uvedli v úvodu, jako znepokojující se ukázal zejména fakt, že třetina těch, kteří čerpají úvěr na bydlení, nemá finanční rezervu pro nenadálé události. A rovněž třetina příjemců úvěru nemyslí ani na otázky zdraví při splácení hypotéky navzdory tomu, že jde o dlouhodobou záležitost a rozhodnutí, které ovlivní život člověka klidně i na dvacet let, životní pojištění pro případ smrti či invalidity jednoduše nemají.

I DLUHY BÝVAJÍ RŮZNÉ

S žádostí o hypotéku by se zájemci nejdříve obrátili na banku, v níž mají běžný účet (43 procent). Pomoc finančních poradců by pak využilo 26 procent dotázaných, zbytek dává přednost jiným způsobům.

Jisté je, že zadlužování obyvatel má stoupající trend. Podle údajů České bankovní asociace ze srpna letošního roku průměrná hodnota finančních závazků přepočtená na hlavu dosáhla vloni 145 tisíc korun, zatímco v roce 1995 šlo o 23 tisíc korun.

Odborníci se však kloní k názoru, že zadlužení kvůli vlastnímu bytu má smysl, ovšem pochopitelně po ana-lýze všech okolností a dopadů na rodinný rozpočet.