Vimperští zastupitelé totiž v pondělí jednomyslně schválili odkoupení vodovodního řadu, který stavebníci vybudovali a nechali zkolaudovat. A přestože město získá do svého vlastnictví nový vodovodní řad za desetinu rozpočtovaných nákladů, schválení samotné transakce se neuskutečnilo bez připomínek.

Jak uvedl Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk, město uzavřelo v roce 2014 se stavebníky smlouvu o smlouvě budoucí kupní. „Na jejím základě má město získat do svého vlastnictví vodovodní a kanalizační řad po jejich zkolaudování, a to za cenu ve výši deseti procent rozpočtovaných nákladů. Vzhledem k tomu, že vodovodní řad byl zkolaudován, obrátili se stavebníci na město s žádostí o odkoupení stavby," shrnul Martin Kalous. Dodal, že byť se skutečné náklady oproti původnímu rozpočtu téměř ztrojnásobily, město za vodovodní řad nezaplatí víc než 8256 korun.

Když voda, tak snad i kanalizace

Podle zastupitele Pavla Dvořáka je ale zvláštní, že by město mělo přebrat pouze vodovodní řad bez kanalizace. „Takže od zítřka poteče voda, ale nebudou fungovat kanály, takže jsou ti lidé pořád odříznuti od vody? Přece by se to mělo spustit současně, jinak další stavebníci nebudou moct vodu používat, protože není, kam by ji pouštěli," ohradil se zastupitel.

Podle sdělení starostky Jaroslavy Martanové ale není možné, aby stavebníci využívali vodovodní řad do doby, než bude hotova i kolaudace kanalizace. „Převzetí vodovodního řadu do majetku města je první krok pro to, aby stavebníci mohli vůbec požádat stavební úřad o kolaudaci již hotových staveb, které jim úřad nevydá, dokud nebude zkolaudována i kanalizace. Takže i když je vodovodní řad hotový, nesmějí jej stavebníci využívat," zdůraznila starostka. A podotkla, že převzetím obou řadů umožní město zahájení výstavby i dalším zájemcům o tuto lokalitu.