„Pro tyto rodiny bychom chtěli navrhnout přeměnu budovy bývalého dětského střediska, která není využívána, na sociální byty. Vzhledem k tomu, že budova je obyvatelná – donedávna v ní byli lékaři – přeměna by stála minimální náklady," tvrdí František Sivák za sdružení.

Ten v poslední době ubytoval asi osm rodin bez přístřeší do různých ubytoven po Nymburce.

Město chce budovu ve Zbožské prodat. „V minulém roce schválila rada i zastupitelstvo záměr prodeje nejen objektu bývalého zdravotnického střediska ve Zbožské ulici, ale také budovy na Boleslavské třídě 416 a rekreačního objektu na Vlkavě. A to s ohledem na dlouhodobé nevyužití těchto objektů či na značné náklady spojené s jejich rekonstrukcí, kde se toto řešení jeví dlouhodobě jako neefektivní," řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Je zřejmé, že sdružení 
a město vidí situaci prostě jinak. František Sivák je ve spojení se stavitelem, který prý přestavěl podobný dům na sociální byty v Krásné Lípě.

Pravdou zůstává, že podobné byty v Nymburce nejsou. Shodný záměr už tu také byl. Před časem chtělo jiné uskupení stavět sociální byty v Habeši.

„Touto akcí by se pomohlo nymburským obyvatelům, nejen Romům, kteří by tím vyřešili svou ekonomickou situaci. V případě jejího zlepšení – například nalezení zaměstnání – by pak obyvatelé těchto sociálních bytů uvolnili místo dalším potřebným," navrhuje Sivák.

Sdružení Romové pro Nymburk se dále v návrhu pro bytovou komisi a radu města zavazuje, že by zajistilo řádnou správu a údržbu budovy tak, aby byla udržována v náležitém pořádku a aby nedocházelo k jejímu ničení.

Ovšem příjmy z prodeje městských objektů jsou vázány investičními akcemi naplánovanými na letošní rok.

„V současné době nebyla předložena od pana Siváka 
z Občanského sdružení Romové pro Nymburk žádost 
o výpůjčku či pronájem uvedeného objektu a návrhu finančního krytí rekonstrukce včetně provozu, která by byla projednána v radě města," dodal Vocásek.

Podle něj je budova ve špatném technickém stavu a musela by být taktéž provedena rekolaudace objektu podle stávající legislativy v podobě změny užívání z ordinací na bytové jednotky. A to včetně dalších změn jako například vybavení sociálním zázemím, vnitřního uspořádání místností, nového topení, výměny střešní krytiny, či oken.

To by si jistě vyžádalo poměrně značné finanční náklady.