Nemůžeme diskriminovat část rodičů

ANO Není spravedlivé, aby část rodičů byla odstrčena. Copak je nějaký rozdíl mezi nemluvnětem narozeným minutu před půlnocí na Silvestra nebo minutu po půlnoci na Nový rok? Současná výše podpory rodin s malými dětmi už nestačí na koupi základního vybavení. Vláda napravuje dlouho zanedbaný stav věcí. Musí ho tedy napravit pro všechny nejen pro vyvolené.

NE O žádnou diskriminaci nejde. To má vláda vyplatit víc peněz na děcko zpětně od roku 1968? Nebo aspoň od roku 1989? Stejně tak by mohli studenti a senioři, kteří jezdili před zavedením slevy na dopravu, žádat zpětnou náhradu. Stát přilepší do budoucna rodinám, nemá žádnou povinnost rozdávat všem. Pokud za to někteří demonstrují, chovají se nespravedlivě oni.

Vláda slíbila pomoci všem, musí to dodržet.

ANO Kabinet původně slíbil vyšší příspěvek všem, kdo budou mít k datu jeho zavedení čtyřleté a mladší děti. I kdybychom chápali, že nyní musí Babiš a spol šetřit, je naší povinností trvat na dodržení slibu. To se týká nejen těch, koho lavírování vlády postihne. Občané mají kontrolovat své politiky a požadovat od nich, aby plnili sliby. To je podstata demokracie.

NE Hospodářský vývoj není možné přesně předvídat. Žena či muž slíbí své rodině dovolenou na Maledivách, jejich firmě náhle klesne zisk, šéf jim sníží plat. Jede se do Chorvatska. Je to věrolomnost? Každý na světě pochopí, že nikoli. Navíc v případě příspěvku nikdo o nic nepřijde, jen někdo dostane něco navíc. Slušní lidé by neměli závidět, ale přát to těm šťastným.

Stát má peněz dost

ANO Podle ministryně Maláčové stojí rozšíření příspěvku na všechny rodiny s malými dětmi osm miliard korun navíc. Stát na to má, i když ekonomika zpomaluje. Babiš zbytečně lpí na nízkých schodcích rozpočtu, země patří k těm nejméně zadluženým v Unii. Není nutné zvyšovat výdaje na zbrojení. A koneckonců, blízko pravdy jsou ti, kdo tvrdí, že dopravní sleva pro studenty a seniory je nesmysl.

NE Vláda má sice prostředky a rozdává je někdy až příliš štědře. Působí to skoro jako uplácení voličů. Z racionálního hlediska je však nejdůležitější přidat důchodcům. Ti nejvíc doplatili na nevýkonnost komunismu. Poctivě dřeli a penze jsou pořád až pohoršlivě nízké. Zvyšovat schodek rozpočtu by bylo krajně nezodpovědné. Krize určitě přijde a země bude potřebovat zdravé hospodářství.

Příspěvky zvyšují porodnost

ANO Rodiče, kteří nosí vládě použité kojenecké pleny, upozorňují na důležitý problém. Naše země sice nevymírá jako Rusko, ale přírůstky obyvatel tvoří hlavně cizinci. Mnoho mladých rodin zvažuje, zda si může děcko pořídit. Největší roli v tom hrají obavy z nedostatku. Stát musí dát velkoryse najevo, že rodiny podporuje. Vytáčky
a skrblení jako v tomto případě poškozují budoucnost země.

NE Rodičovský příspěvek je něco navíc, podobně jako rodičovská dovolená, která je u nás jedna z nejdelších na světě. Změnil se způsob života. Většina mladých, často nesezdaných párů, první dítě odkládá ne kvůli bídě, nýbrž proto, aby si užila svobody. Naopak asociální lidé berou plození jako „práci“ a „vydělávají“ příspěvky a dávky, aniž by se pak o potomky slušně starali.