Všichni mají mít stejně

ANO Zaměstnanci, kteří jsou tak či onak placeni ze státního rozpočtu, už nyní nárok na pět týdnů placeného volna mají. Mají jej i mnozí v soukromé sféře. Dovolená je sociální nárok, podobně řekněme jako důchod nebo zdravotní zabezpečení. Dovedete si představit, že by vybrané kasty pracovníků měly zničehonic právo na vyšší důchod nebo lepší lékařské ošetření, když odvádějí stejnou práci?

NE Všichni mají zaručeno dvacet dní dovolené. Vše, co je nad to, lze považovat za takzvaný zaměstnanecký bonus, tedy za výhodu, kterou dává zaměstnavatel, aby si zaměstnance udržel. Co je tedy výhodou ve státní sféře, může být v té soukromé kompenzováno dočista jinými způsoby. Výhody tam lze rozdělovat i na „míru“. Je totiž dost lidí, kterým delší volno není k ničemu.

Máme podmínit dávky školní docházkou?
ČERNÁ A BÍLÁ: Máme podmínit dávky školní docházkou?

Dovolená v Česku je krátká

ANO Čtyři pracovní týdny, to je nejnižší hranice dovolené v Evropské unii. Mnohé země mají dvacet pět dní dovolených, v Litvě je to dokonce dvacet osm dní. Většinou je dovolená zpravidla delší v hospodářsky vyspělejších státech. Některé z nich k tomu mají i větší počet svátků, než je v Česku. V dalších roste doba volna podle odpracovaných let, nebo dokonce zavedli kratší pracovní týden.

NE Žádná země Unie sice nemá méně než čtyři pracovní týdny dovolené, je však potřeba říci, že je to doba obvyklá. Platí ve více než třetině zemí, a to včetně bohatých. Evropský sociální systém však není všeobecně platný. Například V Americe zákonné volno neexistuje, je to věc dohody mezi šéfem a zaměstnancem. Těžko může někdo říci, že se proto mají Američané hůř.

Mají být tresty za týrání zvířat vyšší?
ČERNÁ A BÍLÁ: Mají být tresty za týrání zvířat vyšší?

Je to důležité pro zdraví

ANO Stres z pracovního vypětí je původcem řady nemocí. Češi tráví v práci víc času, než je zvykem jinde. Podle údajů ministryně Maláčové odpracují o plných čtyři sta hodin ročně víc než Němci. Dlouhodobý výzkum vědců z Helsinské univerzity nedávno navíc prokázal překvapivou věc: pracovní volno je pro délku života důležitější než zdravý životní styl.

NE Stát není od toho, aby lidem nařizoval, jak si mají uspořádat život. Někomu vyhovuje nicnedělání, pro jiného je naopak stresující. Čím dál více lidí tráví dovolenou u e-mailu nebo u tabulek, není jim tedy k ničemu. Jiní jsou zas zoufalí z toho, že si musí svou dovolenou vybrat, i když by raději pracovali a dostali náhradu v penězích.

Jsme dostatečně připraveni na koronavirus?
ČERNÁ A BÍLÁ: Jsme dostatečně připraveni na koronavirus?

Hospodářství si to může dovolit

ANO Ekonomika prosperuje, teď je pravý čas zaměstnancům ulevit. Týden volna navíc nikoho nezabije. Představa, že bude chybět hrubá pracovní síla, vychází z předpotopních představ o tom, jak podniky fungují. V zemích, kde, jako třeba ve Francii, zkrátili pracovní týden, neklesla produktivita. Odpočatí lidé budou navíc výkonnější, nemluvě o tom, že ubude nemocenských a takzvaných sick days.

NE Změna by tvrdě dopadla na ty zaměstnavatele, kteří zatím pátý týden volna dobrovolně nezavedli. Podle Hospodářské komory by je to stálo třicet pět miliard korun ročně. Už teď je růst hospodářství brzděn zejména tím, že chybí kvalifikované pracovní síly. Delší dovolená by tento stav zhoršila a propad by tak měl nepřímo dopad na všechny obyvatele.