Pomník je pocta Rudé armádě


ANO Rudá armáda má naprosto zásadní podíl na porážce Hitlera. Sovětský svaz utrpěl v boji proti fašismu děsné ztráty. Civilní obyvatelé i vojáci projevili nevídané hrdinství. Nemá smysl přít se, kdo kdy a kam vstoupil či mohl vstoupit. Bez heroického výkonu sovětských vojáků by Praha nebyla nikdy osvobozena. Socha vrchního velitele to symbolizuje.

NE Osvobození Prahy Rudou armádou je mýtus. Jednak tam dojela jen proto, že americký generál Patton musel podle dohod zastavit už v Plzni. Jednak už osmého května přijal štáb Pražského povstání kapitulaci německých vojsk. Sovětským vojákům přísluší úcta, za to, co vykonali během druhé světové války, ne však za osvobození Prahy. To byla propagandistická lež, která měla v lidech vzbudit lásku k pozdějšímu uzurpátorovi Stalinovi.

Maršál byl válečný hrdina

ANO Generál a později maršál Koněv se vyznamenal v mnohých bitvách druhé světové války. Proti Němcům válčil se střídavými úspěchy, zprvu byl několikrát na hlavu poražen a jen tak tak unikl trestu smrti. V druhé polovině války však vítězil, osvobodil Ukrajinu i část Polska. Účastnil se závěrečného útoku na Berlín a přijímal německou kapitulaci. Osvobodil převážnou část Čech a jako první se dostal do Prahy.

NE Patřil k velitelům, kteří se dostali na výsluní zejména díky stranickým funkcím a podlézání. Nebýt toho, že si ho vzal pod křídla skutečný stratég Žukov, byl by Koněv zcela bezvýznamný. Po válce ztratil i zbytky dobré pověsti, když utopil v krvi maďarské povstání z roku 1956. Je velmi pravděpodobné, že shromažďoval informace, které pomohly invazním vojskům v roce 1968 při okupaci Československa.

Nikdo není dokonalý hrdina

ANO Hrdinná Rudá armáda bojovala pod vedením nemilosrdného diktátora Stalina. Jeho rozkazy byly absolutním zákonem. Na jednu stranu byl tyran, na druhou stranu jeho železná vůle pomohla porazit Hitlera. Ani vynikající vojevůdci jako Žukov či Koněv nemohli vystoupit ze Stalinova stínu. To však nesnižuje jejich zásluhu na osvobození Evropy z nacistického otroctví.

NE Koněv dosáhl válečných úspěchů za cenu nezměrných ztrát. Ty byly v jeho divizích vyšší i než jinak děsivý průměr sovětské armády. Nebyl to samostatně myslící člověk, ale statečný Stalinův pohůnek. To ukázal, když rozdrtil maďarské povstání s bezpříkladnou krutostí. Není tedy obětí doby, nýbrž jedním ze strůjců zla.

Sochy se nemají odstraňovat či zakrývat


ANO Sochy jsou součástí historie. Vyspělá společnost je neničí jen proto, že se někomu ideologicky nezdají. Máme neomezenou svobodu slova, můžeme se o Koněvovi všechno dovědět, můžeme o něm všechno říci. Strhávání soch je pochopitelné při revoluci. Třicet let po ní je obrazoborecká vášeň vedení radnice Prahy 6 trapná a ostudná.

NE Pomník vznikl v osmdesátém roce. Nepřipomíná tedy osvobození, nýbrž ponížení země Sovětskou okupací v osmašedesátém. Řadu občanů provokuje a uráží, jak o tom svědčí časté útoky. Pokud je socha zdrojem rozmíšek a pohoršení, je potřeba ji uklidit z dohledu. Je to pragmatické řešení, žádná urážka Ruska či neúcta k osvoboditelům.