Povinnost podle druhu školy

Maturovat z matematiky? Jistě, ale v první řadě je třeba mít učitele, kteří matematiku naučí. Je nutno žákům vysvětlit, k čemu je ta či ona část použitelná v praxi. Každá škola by poté měla sama určovat úroveň zkoušky. Na gymnáziích musí být povinná automaticky. Na odborných školách podle možnosti použití v oboru. Na uměleckých školách je to zbytečnost. Na technicky zaměřených školách nutnost. Jan Rychlík

S trojčlenkou si sedlák vystačí

Povinné maturitě z matematiky na odborných školách říkám ne. Zdůvodnění mám toto: učím 33 let na zemědělské škole a nedávno jsem měl žáka tělem i duší poctivý sedlák z vesnice zvolil si ale matematiku a maturitu nemá. V zemědělství dělá, ale na vyšší post nedosáhne. Přitom základní matematiku, tedy výpočty hnojiv ovládá, s trojčlenkou a procenty si na poli vystačí. Pavel Sekera

Všude kromě uměleckých škol

Souhlasím s maturitou z matematiky. U gymnázií by to mělo být samozřejmostí. U odborně zaměřených škol ve vztahu k příslušnému oboru. Jinak postavená maturita u střední školy stavební a jinak postavená u střední ekonomické. Jedinou střední školou, kterou bych vyjmula z maturity z matematiky, by byla konzervatoř a podobně zaměřené školy. Tam mají studenti jiné myšlení, což je vidět z reálného života. Jejich bludy se nedají poslouchat. Věra Holotová