Závislost na lécích je stále aktuálnějším problémem. Žijeme v hektické době, která je plná stresu, finančních, sociálních či existenciálních tlaků a pro mnoho lidí je těžké je zvládat. „Jistoty nejsou téměř žádné, vytrácejí se mezilidské vztahy a s nimi i základní morální hodnoty. Ocitáme se v krizových situacích, úzkostech, depresích, objevuje se nespavost a také psychosomatická onemocnění,“ popisuje obvyklý vznik závislosti na lécích adiktoložka Monika Plocová, zakladatelka Branického sanatoria.

Protože mnohdy nevíme, jakým způsobem svou situaci řešit, uchylujeme se k nejjednoduššímu řešení – seženeme si léky, které nám od nepříjemných pocitů rychle pomohou. „Mnoho pacientů se správně rozhodne vyhledat odbornou pomoc u svého praktického lékaře, někdy rovnou u psychiatra. Lékař je vyslechne a není výjimkou, že jim napíše recept na některý z uklidňujících léků, který svým rychlým účinkem rozpouští úzkost a ulevuje vnitřnímu napětí. Často ale pacientovi neřekne, že tyto léky se smějí brát jen omezený čas, aby na ně nevznikl návyk,“ pokračuje adiktoložka.

Bez ohledu na to je někteří lékaři předepisují opakovaně. Lidé si na léky zvykají a po čase zjistí, že bez nich nemohou být. A to samé se děje s bolestí a dalšími onemocněními například pohybových orgánů. Neřeší se příčina, ale pouhé potlačení negativních příznaků nemoci léky. Mnoho lidí se do závislosti na lécích dostalo podle Moniky Plocové přes bolesti zad.

Pomoc, ale za jakou cenu?

Závislost na jakékoli návykové látce je velmi nebezpečná. „Dlouhodobé braní léků mění psychiku, člověk se stává jejich otrokem. Zprvu rychle pomohou, ale dlouhodobě problémy ještě prohlubují. Člověk se mentálně i emocionálně mění, dochází k degradaci, někdy až k demenci,“ líčí odbornice rizika závislosti.

K nejčastějším skupinám léků, na kterých vzniká závislost, patří anxiolytika, hypnotika nebo benzodiazepiny, tedy léky podávané při stavech úzkosti a poruchách spánku. „Patří sem diazepam, stilnox, hypnogen, neurol, xanax. Potlačují úzkost a lze je používat jen omezenou dobu, způsobují totiž závislost. Dále jsou to takzvaná analgetika, která tlumí bolest. I ta jsou při dlouhodobém užívání nebezpečná. Příkladem jsou tramal či kodein,“ vyjmenovává Monika Plocová.

A jak se vlastně pozná, že je člověk na lécích závislý? „Takové ty nejběžnější příznaky jsou časté braní léků (je slyšet lupání platíček), častá spavost, ale i nespavost, únava, apatie, zmatenost, nepozornost, roztržitost, rychlé střídání nálad (ze smutku rychlá euforie). V důsledku pak halucinace, bludy, epileptické záchvaty,“ vyjmenovává Monika Plocová.

Ohrožená skupina 40 až 60 let

Ze zkušeností ze své praxe Monika Plocová dokáže také odhadnout, která věková skupina lidí je závislostí na lécích ohrožena nejvíce: „V sanatoriu se setkávám často se skupinou 40 až 60 let, muži i ženy. Jsou to lidé, kteří pracují v těžkých, zodpovědných a náročných povoláních,  například manažeři, učitelé, lékaři nebo zdravotní sestry. Zvyšuje se také závislost na lécích u skupiny seniorů.“

I takovému nepříjemnému problému, jakým je závislost na lécích, se dá naštěstí předcházet. „Důležité je vědět, že všechno v životě je řešitelné. Ve chvíli, kdy máte problémy a cítíte bezvýchodnost, nebojte se říci si o odbornou pomoc. Vyhledejte psychologa, terapeuta nebo psychiatra a řešte problém s jeho pomocí. Návykové léky nic neřeší, je to únik od problémů, které pak stejně jednou musíte vyřešit, a přibude vám k nim další problém – závislost na lécích,“ varuje adiktoložka a pro ty, kdo by chtěli řešit závislost svou nebo blízké osoby, na závěr přidává jedno doporučení.

"Určitě je dobré obrátit se na adiktologickou nebo psychiatrickou ambulanci či léčebnu. Poraďte se, jak situaci řešit. Ve chvíli, kdy už máte problém se závislostí na lécích, řešte ho. Nebojte se navštívit adiktologa, u kterého se můžete léčit i ambulantně. Vždy si však vyberte odborníka, ke kterému cítíte důvěru a dokážete k němu být otevření. Existují také pobytové (soukromé i statní) možnosti léčby závislostí. Řešte to, stojí to za to!“ vyzývá Monika Plocová.

Češi a závislosti.Zdroj: Deník