V České republice podle nového průzkumu Státního zdravotního ústavu dnes kouří pravidelně či příležitostně téměř 25 procent dospělé populace. Celosvětově je to pak kolem miliardy lidí, a přestože jsou v mnoha zemích zaváděny tvrdé regulace, počet kuřáků neklesá.

I když kouření klasických cigaret způsobuje řadu závažných onemocnění a zvyšuje riziko předčasného úmrtí, není s ním jednoduché přestat. Zcela se to podaří pouze 4 procentům lidí.

Do průzkumu Státního zdravotního ústavu byly proto zařazeny také alternativy ke kouření cigaret, které představují pro zdraví kuřáků výrazně nižší riziko. Elektronické cigarety podle něj užívá 4,9 procenta osob. Výrobky na zahřívaný tabák pak v České republice užívá 3,2 procenta dotázaných. 

Ilustrační fotografie.
Kuřáci umírají zbytečně. Zabíjí je kouř, který není nutný

Klasická cigareta hoří při velmi vysoké teplotě a při každém potáhnutí se tato teplota ještě zvyšuje. U toho se uvolňují tisíce chemických látek, z nichž řada škodí lidskému zdraví.

Pokud ale kuřák přejde na některou z alternativ, množství těchto škodlivin se dramaticky snižuje, a to až o 95 procent. Důvodem je odstranění procesu hoření.

Ačkoliv nejsou výrobky zahřívající tabák ani elektronické cigarety s nikotinem bez rizika, nikotin není příčinou nemocí způsobených kouřením. Kuřáci sice kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli kouři.