Blížící se svátek práce oslaví mnozí posluchači vysokých škol stylově – prací. Češi jsou totiž v souběhu práce při studiu rekordmany, jak ukazuje mezinárodní srovnání.

Podle nejnovější zprávy Eurostudent se nicméně podíl pracujících studentů zvyšuje i v ostatních zemích. „Souběžná práce se studiem je běžnější u starších studentů na magisterské úrovni, kteří nedostávají veřejnou finanční podporu a jejichž rodiče nemají terciární vzdělání,” přibližuje typický profil studenta-zaměstnance koordinátorka projektu Kristina Hauschildtová. Polovina studentů podle ní pracuje, protože by jinak nevyžila.

Hluboko do kapsy mívají i doktorandi. „Z počátku doktorského studia jsem žil jen ze stipendia, na jídlo, bydlení a dopravu to jakž takž stačilo. Ostatní věci, třeba zubaře, mi ale pomáhali financovat rodiče. Problém byl v tom, že se nedalo skoro nic ušetřit,” popisuje Marek Lichter z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve vyšším ročníku se mu podařilo najít částečný úvazek, pomohla i účast na univerzitním projektu. „Díky tomuto ‘lepení’ jsem se trochu odrazil ode dna,“ dodává.

Lidé z branže vysvětlují rostoucí počet pracujících studentů i současnou komplikovanou finanční situací. „Když se podíváme na ekonomická data, tedy kombinaci nízké míry nezaměstnanosti a vzrůstající inflace, naprosto rozumím, proč stále více a více mladých lidí během studia ještě pracuje. Studenti se už nemohou spoléhat jen na kapesné,” říká Monika Trachtová, vedoucí české pobočky studentské organizace AIESEC, která se zaměřuje na rozvoj schopností uplatnitelných na trhu práce. Růst počtu členů AISEC podle Trachtové dokládá, že mladí dychtí po získání praxe už během studia.

Praxe? I zadarmo

Potvrzují to i data z průzkumů společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Práce.cz. „Čtyři pětiny studentů deklarovaly, že chtějí pracovat při studiu. Jejich hlavní motivací bylo získat nějakou relevantní oborovou praxi, protože ta je na trhu práce dost ceněná,” podotýká analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Jenže na drtivou většinu se nedostane. „Je tam obrovská disproporce. Praxí, stáží a trainee programů jsou jen jednotky tisíc ročně, zatímco studentů jsou v každém ročníku desetitisíce,” porovnává Dombrovský.

Se stážemi je pojí ještě jedna pozoruhodná potíž. „Většina povinných stáží je neplacená. Splnění požadavku na stáž tak může studentům, kteří jsou závislí na placené práci, způsobit problémy při financování studia,” upozorňuje spoluautorka zprávy Eurostudent Froukje Wartenbergh-Cras.