Letošek je považován za Evropský rok železnice. Pro vlakovou dopravu, včetně té na území České republiky, může být zcela zásadním. EU chce prostřednictvím programu Nástroj pro propojení Evropy vytvořit plně integrovaný železniční prostor, odstranit zbývající institucionální, právní i technické překážky a podpořit hospodářský růst. Při budování dopravní, energetické a digitální infrastruktury po celé unii klade důraz na přeshraniční spojení.

Zvláštní pozornost je nyní věnována kombinaci projektů a synergickým efektům, například propojení dopravní a digitální oblasti. Může tak vzniknout odolné vysokorychlostní připojení podél hlavních dopravních cest. V České republice probíhá intenzivní jednání mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem dopravy, na financování a digitalizaci železniční sítě hodlají uvolnit stovky milionů z Národního plánu obnovy. „Prioritně je to koridor Praha – Mnichov, ale chtěli bychom modernizovat také další směry, přeshraniční i vnitrostátní,“ uvedl Petr Očko, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Pro vytvoření takzvaných 5G koridorů lze využít i již zmíněný Nástroj pro propojení Evropy. Česko už nyní jedná s Rakouskem o koridoru mezi Brnem a Vídní. „Spolupráci plánujeme také se Slovenskem, s Německem nebo s Polskem. V této věci je velmi důležitá harmonizace s ostatními státy, pokud jde o použité technologie,“ doplnil za ministerstvo průmyslu a obchodu Petr Vítek.

Mobilní 5G sítě neznamenají pouze lepší služby v podobě kvalitnějšího internetového připojení. Umožňují také třeba lepší řízení dopravy nebo provozní monitoring důležitých částí vlaků, například brzd, bezdrátově přímo za provozu. Podle Petra Vítka se uvažuje také o rozmístění kamer podél tratí, aby monitorovaly provoz a případně strojvedoucího upozornily na možnou překážku. „Posílený však bude také videosignál kamer, které jsou uvnitř vlaku,“ uzavřel Petr Vítek.

Pro Českou republiku je železnice strategickou oblastí dopravy, ať už se jedná o dálkové tranzitní koridory, vnitrozemskou páteřní síť, nebo regionální dráhy. Evropská unie chce podpořit využívání vlaků jako bezpečný a udržitelný způsob dopravy.