Coreperka. Velvyslankyně Edita Hrdá zastupuje Česko při asi polovině jednání COREPER.Coreperka. Velvyslankyně Edita Hrdá zastupuje Česko při asi polovině jednání COREPER.Zdroj: MZVCOREPER, součást bruselského žargonu, je vlastně zkratka z francouzského Comité des Représentants Permanents) je do češtiny překládán jako Výbor stálých zástupců. Je to jakýsi permanentní orgán, zasedá každý týden ve středu a v pátek, fungující mezi členskými státy, kde se probírají klíčové problémy, protože ministři členských států nemají čas se scházet pořád, neboť jejich hlavní náplní práce je jejich vnitrostátní rezortní agenda.

„Výbor složený ze stálých zástupců vlád členských států zodpovídá za přípravu prací Rady a za plnění úkolů, kterými jej Rada pověří. V případech stanovených v jednacím řádu Rady může přijímat procedurální rozhodnutí,“ uvádí se v Lisabonské smlouvě. Radou se myslí Rada EU, tedy orgán složený z rezortních ministrů členských států.

Největší velvyslanectví. Druhé budova českého Stálého zastoupení při EU v Bruselu.
Jak se řídí Evropa: Ambasáda? Ne, stálé zastoupení. A pracovat tu je dřina

Vedle velvyslanců, nebo vyslanců se jednání COREPER účastní také generální ředitelé Evropské komise, kteří mají na starosti příslušnou agendu. Úkolem jednání COREPER je nejen připravit jednání Rady, ale také po jejím průběhu zkontrolovat to, na čem se ministři dohodli a přesně to zformulovat.

Takže závěry Rady jsou až po této „technické“ kontrole definitivně schválena právě na jednání COREPER ve znění, na kterém se musí oněch 27 zástupců členských států dohodnout. A protože ďábel je ukrytý v detailech, nebývají to často jednoduchá jednání na téma, jak to ti ministři mysleli a na čem se tady vlastně dohodli.