Debaty se dnes účastnili výjimečné hosté, bývalá premiérka Slovenska a dnes děkanka Panevropské univerzity v Bratislavě paní Iveta Radičová, monsignor Tomáše Halíka a mladou generaci zastupovala Jana Soukupová, zakladatelka iniciativy, Youth, Speak Up, tedy „Mladí, mluvte nahlas“. Moderátorem byl Luboš Palata z Deníku.

Debatu organizuje Evropská komise v ČRKancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debaty jste se mohli účastnit i vy prostřednictvím otázek v komentářích na Facebooku.

Sedmdesát let evropské spolupráce

Den Evropy je každoroční připomínkou Schumanovy deklarace, ve které 9. května v roce 1950 francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil novou formu politické spolupráce založené na míru a jednotě v Evropě. Minulý rok byla při této příležitosti představena koncepce tzv. Konference o budoucnosti Evropy, jež má za cíl přiblížit Evropskou unii jejím občanům a vytvořit platformu pro dialog o budoucím směřování EU. 

Vakcíny proti koronaviru od společností Pfizer/BioNTech - ilustrační foto.
EK schválila nákup 1,8 miliardy vakcín od firem Pfizer/BioNTech

Jedná se o vůbec první akci takového druhu, která však byla kvůli vypuknutí pandemie přesunuta na rok 2021, kdy začíná letošním Dnem Evropy. Konference bude probíhat po dobu jednoho roku ve všech zemích EU formou veřejných diskuzí a interaktivních online platforem jak na celoevropské, tak i na regionální a národní úrovni. Záměrem je do otevřené diskuze zapojit co nejvíce občanů EU a společně vytvořit takový rámec budoucího směřování Unie, který bude reflektovat potřeby jejích občanů, posilovat demokratické principy a reagovat na aktuální globální výzvy.

Jak změní EU Zelená dohoda

Není pochyb, že jde o unikátní projekt, který překypuje ambicemi. Nicméně právě jeho unikátnost sebou přináší i mnoho otazníků a konference bude nemalou organizační výzvou pro všechny účastné státy. Mimoto se Evropa v současnosti nachází v situaci, kdy čelí řadě různých výzev. Pandemie, problémy právního státu v některých členských zemích, dopady brexitu, implementace Zelené dohody pro Evropu, prohlubování evropské integrace, formování společné zahraniční politiky a mnoho dalších, jsou a budou témata, jež nás jako Evropany budou v blízké budoucnosti významně ovlivňovat a je proto potřeba se nad nimi společně zamýšlet.

Je tedy nejvyšší čas otevřít dialog napříč členskými státy a postavit jejich obyvatele do procesu tvorby budoucího směřování EU, tak jak to dělá právě v neděli zahájená Konference o budoucnosti Evropy.

Evropská unie a Česká republika - Ilustrační foto
V institucích Evropské unie chtějí i fyziky

Jak lze charakterizovat aktuální postavení Evropské unie ve světě a kam se bude ubírat v blízké budoucnosti?  Co je pro Evropany důležité a jak se liší jejich hodnoty napříč zeměmi nebo generacemi? Co Evropany spojuje a co je naopak názorově rozděluje? Jaké tendence ve vztahu k evropské politice můžeme pozorovat v české společnosti za poslední rok? Jak v Evropské unii do budoucna zajistit udržení si jisté rozmanitosti národních států a kultur, přičemž neomezíme funkčnost a jednotu institucí EU a její jednotný hlas ve světě? 

Odpovědi na tyto a další otázky se vám pokusila přinést dnešní Cafe Evropa. 

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.

Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.

Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy s debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.