Jaký je váš pohled na na podobu českého Plánu obnovy, který schválila vláda?
Velmi vítám, že jsme se posunuli ohledně Plánu obnovy z vakua a od roušky tajemství, která ho zahalovala, do situace, kdy tu máme speciální webovou stránku, která je i pro běžné občany. Na mě ale ten plán působí velmi fragmentovaně a chybí mi tam nějaká strategie. V tom plánu prostě marně hledám, co je cílem, co to má být, ta obnova ekonomiky.

Můžete uvést nějaký příklad?
Jako rektorka univerzity jsem se dívala jako první na oblast vzdělávání. A velmi mě mrzí, že tam u univerzit vůbec není zmíněno něco, co je podmínkou úspěchu v digitální společnosti, a to je celoživotní vzdělávání.To je věc, bez které se při transformaci neobejdeme.

Je pro vás z pohledu rektorky zemědělské univerzity v národním plánu dostatečně zdůrazněna adaptace na změnu klimatu?
Já to tam nenacházím. Je tam celá řada mikroprojektů, ale klíčové oblasti typu chytré hospodaření v krajině jsem tam nenašla. My jsme sesbírali projekty, ale strategická linie se tím plánem prostě neline. Nejsou tam věci, které bychom bez Plánu obnovy jako stát nezvládli udělat. Naopak je tam mnoho věcí, které bychom museli stejně udělat.

Café Evropa v Deníku
VIDEO: EU nám dává 200 miliard na obnovu ekonomiky. Český plán ale není dobrý

Co třeba je takovou věcí, který by se musela stejně udělat?
Například elektrifikace železnic. Tu bychom přece museli stejně udělat. Na to přece nepotřebujeme Fond obnovy EU. A například investice na obnovu biodiverzity jsou peníze „do betonu“. Naopak tam nenajdete žádné investice do problému, který nás velmi pálí, a to je snižování kvality půdy.

Jak máme brát peníze z Plánu obnovy? Je to dar EU?
Ne, to jsou dluhové peníze. Ty si půjčujeme. A do dvou let se proto musí ministři financí členských zemí shodnout, jakou daň zavést. Tato daň bude zdrojem rozpočtu EU, protože peníze na Plán obnovy budeme muset splácet. A o tom se tady veřejná debata vůbec nevede.

Café Evropa v DeníkuCafé Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.

Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.

Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.