Debata v rámci cyklu Café Evropa se tentokrát zaměřila na téma: „Café Evropa online: Fakta a mýty o Zelené dohodě – jsou její cíle příležitostí nebo hrozbou?“

Díky intenzivním výzvám odborné i laické veřejnosti se téma klimatických změn, udržitelnosti a ekologické transformace stává jedním z nejpalčivějších témat diskutovaných na národní i globální úrovni. Státy i nadnárodní organizace se postupně zavazují, podobně jako EU, podniknout kroky v oblasti snižování emisí a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Strach ze Zelené dohody

Právě Zelená dohoda pro Evropu a její balíček opatření „Fit for 55“ obsahují návrhy na konkrétní kroky, díky kterým by EU měla dosáhnout do roku 2030 až 55% snížení emisí a do roku 2050 klimatické neutrality. 

Vojáci na rusko-ukrajinské hranici
Rusko vede na Ukrajině válku proti nám, říká ukrajinistka Lenka Víchová

Ambice na uskutečnění takových cílů však stojí i padají na ochotě členských států, jakož i občanů Evropské unie, implementovat tyto návrhy. 

Míru pochopení pro téma ekologie a klimatu však velmi ovlivňují hojně šířené mýty a dezinformace, které v opatřeních vidí záminku pro zničení tradičních hodnot, snížení životní úrovně běžných občanů, eko-fanatismus, apod.

Jak se šíří dezinformace

V českém prostředí je tak téma klimatu vhodným prostředkem pro rozvíření euroskepticismu a konspiračních teorií, které budí u části veřejnosti silnou skepsi a podezřívavost k těmto ekologickým cílům EU a transformačním změnám. Mají čeští občané dostatečné povědomí o Zelené dohodě a balíčku „Fit for 55“ a jak by měly veřejné instituce i média srozumitelným způsobem komunikovat veřejnosti tato témata? 

Jsou pro českou veřejnost otázky zmírňování změn klimatu vůbec důležité? Jaké dezinformace kolují o EU a klimatické změně na českých dezinformačních webech a sociálních sítích?

Café Evropa: Bezpečnostní situace na východě Evropy
VIDEO: Rusko hrozí Západu válkou. Evropská reakce je slabá

Debaty se zúčastnili Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ, Ladislav Miko, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise, Ondráš Přibyla ze serveru Fakta o klimatu. Moderátorem bude Ondřej Houska, Hospodářské noviny.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Akci jsme vysílali živě online a přímý přenos bylo možné sledovat zde na stránce Deníku a také na FB Deníku.

Do diskuze jste se mohli zapojit přímo během debaty pomocí komentářů pod videem.

Café Evropa v DeníkuCafé Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.

Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.

Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.