Možná ještě pozoruhodnější je vysvětlení Statistického úřadu, podle jehož rychlejší zvyšování mezd žen není výsledkem snahy zaměstnavatelů odměňovat žena a muže za stejnou práci stejně. Ale jen tím, že ženy pracují v odvětvích, kde se na mzdy zvyšují nejrychleji, školství, zdravotnictví a sociální péče. Rozdíl odměňování za stejnou práci je v Česku mezi muži a ženami stále asi dvacet procent. Druhý nejvyšší v celé Evropské unii.

Podle studie Evropské odborové konfederace se mzdy mužů a žen stejnou práci, pokud to půjde stejným tempem jako to jde dnes, v Česku vyrovnají za sto let.

Rovnost je cílem EU

Dosažení rovnoprávnosti mužů a žen je i jedním z cílů EU, která svými strategiemi cílí na posílení genderové rovnosti ve společnosti, na trhu práce i v evropských institucích. Pomocí právních předpisů o rovném zacházení, začleňování genderového hlediska do různých oblastí politik a díky dalším zvláštním opatřením došlo v posledních letech ke zlepšení postavení žen. Navzdory tomuto úsilí však rozdíly v postavení mužů a žen přetrvávají.

Feminismus je nadávka

Jak se v posledních letech změnilo postavení žen ve společnosti a jaký pokrok lze dále očekávat ve 21.století? Čím a ve kterých oblastech života se nerovnost pohlaví projevuje nejvýrazněji? Jaké je postavení žen v ČR v porovnání s jinými státy EU? Ve kterých odvětvích je diskriminace žen nejpatrnější a jak se proti ní lze bránit? Jsou naopak oblasti, ve kterých jsou muži diskriminováni na úkor žen? Jak vysoká je nerovnost v rámci platového odměňování v ČR a v jakých pozicích či sektorech je nejvyšší? Proč je feminizmus často používaný jako hanlivý pojem a jaký je jeho skutečný význam? Jak zajistit větší zastoupení žen ve vedoucích pozicích? A jak mohou muži samotní přispět v boji proti diskriminaci žen?

Café Evropa

V diskusi dnešního Café Evropa s tématem Ženy ve 21. století – proč navzdory „století příležitostí“ přetrvávají nerovnosti? od 17:30 do 19 hodin diskutovali Magdaléna Vášáryová, předsedkyně spolku slovenských žen Živena a bývalá slovenská diplomatka a politička, Petr Pavlík, bývalý náměstek na MŠMT a bývalý poradce ministryně práce a soc. věcí Tominové  a Silvie Lauder, redaktorka, Respektu. Moderuje Luboš Palata, EU editor, Deník.

Diskusi přenášel mimo jiné Deník.cz a Facebook Deník, kde jste také mohli klást v komentářích své otázky.

Diskusi organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, dnes ve spolupráci s Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem diskuze je Deník.

close Café Evropa v Deníku info Zdroj: Deník zoom_in Café Evropa v Deníku Café Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.

Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.

Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy s debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.