Společné dílo Televizního studia České televize Ostrava a TVP Wrocław bylo projektem upevnění a rozvoje přeshraničního partnerství.

„Jeho hlavní ideou bylo rozšíření spolupráce na poli dokumentární koprodukce, a to vytvořením stálého mechanismu spolupráce, který umožnil vznik společného týmu a tvorbu cyklu pořadů, které byly dostupné televizním vysíláním, novými médii a na internetu,“ uvedla projektová manažerka Xenie Kaduchová.

„Šestnáctidílný pořad Spolu na hranici vznikl díky spolupráci regionálních studií české i polské veřejnoprávní televize v rámci projektu Okno do pohraničí.“

Miroslav Karas, Česká televize

„Šestnáctidílný pořad Spolu na hranici vznikl díky spolupráci regionálních studií českéi polské veřejnoprávní televize v rámci projektu Okno do pohraničí Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika podpořeného dotací z Evropské unie,“ přiblížil projekt ředitel Televizního studia Ostrava Miroslav Karas.

Celkové náklady projektu činily více než 515 tisíc eur, Evropská unie na něj přispěla částkou více než 438 tisíc eur.

Zdroj: se svolením MMR

Dotace přidělená Evropským fondem pro regionální rozvoj byla využita na literární přípravu, tvorbu scénářů, vyhledávání lokací a respondentů podle požadavků scénáře, natáčení a postprodukce, kam patřil i převod do národního jazyka a kompletace. Nedílnou součástí projektu bylo rovněž setkávání projektového týmu od úrovně managementu až po realizační složku. Z dramaturgických důvodů se pořady jmenovaly Spolu na hranici na české straně a na straně polské Okno na pogranicze.

Vznikly dvě řady

Pořad se vysílal na celoplošných kanálech ČT v letech 2020 až 2021 a měl dvě řady. První z nich je chytrým cestopisem, který zobrazuje příhraniční prostor v celé šíři jeho přírodního, kulturního a lidského bohatství.

Druhá je unikátním, společným historickým dokumentem, který vůbec poprvé přináší oboustranný pohled na dějiny obou států. Vždy však pořady představily místa s výjimečnou historií, nebo příběhem.

Oblíbeným cílem turistů je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je největším a nejstarším skanzenem u nás.
VIDEO: Zachráněné památky. Dotace pomohla skanzenům v Rožnově i na Slovensku

Jednotlivé díly nesly názvy: V podzemí, Ve skalách, Na vodě, V bílé stopě, V kuchyni, Na křížových cestách, Na kolejích, Na kolech, Za císaře pána, Mezi goroly, Kulturou proti zlu, Neštěstí, které spojilo dva světy, Krkonošské cesty malíře Hofmana, Zachráněni před zapomněním, Pomoc bez hranic a Skleněné pohraničí.

„Oba partneři, tedy Televizní studio Ostrava a TVP Wroclaw, navázali projektem Okno do pohraničí na dosavadní úspěšnou spolupráci v rámci programů přeshraniční spolupráce,“ podotkla Kaduchová.

Televizní studio Ostrava a TVP Wrocław se česko-polskou tematikou zabývají dlouhodobě. „Úspěch u diváků zaznamenaly i předchozí projekty, pořady Hranice dokořán a Hranice bez hranic,“ vyjmenovává.

Zdroj: se svolením MMR

Kooperace s televizními studii TVP, nejprve katowickým, a v tomto případě wroclawským, nese veškeré atributy zahraniční spolupráce. Jedná se o dlouhodobý a intenzivní kontakt dvou národů, které jsou si blízké slovanskými kořeny, ale zároveň tvoří svébytná a sebevědomá společenství. Všechny společné projekty se setkaly s vysokým oceněním nejen ze strany Evropské unie, ale především diváků, kteří pořady sledovali.

Podle dramaturga pořadu Josefa Albrechta byl klíčovým realizátorem společný tým: „Podílel se na všech důležitých složkách výsledného pořadu a pracoval společně od samého počátku až po postprodukci.“

Jedinečné scénáře 

Producentka TVP Wroclaw Katarzyna Kozlowska-Domańska uvedla, že scenáristé obou studií společně připravili jedinečné scénáře, které se staly základem díla. Dramaturgové společně s režiséry vytvořili dramaturgickou, obrazovou a režijní složku díla.

„V rámci projektu vznikl společný filmový štáb složený z profesionálů obou studií, který pod vedením střídavě českého a polského režiséra natočil filmový materiál ke všem dílům.“

Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce
VIDEO: Jako nový. Chrám v rodišti Bohuslava Martinů znovu rozkvetl do krásy

Spolupráce české a polské veřejnoprávní televize stojí na pevných pilířích mnohaletých společných zkušeností. Pořady, které v rámci této spolupráce vznikly, se vždy těšily zájmu diváků. Televizní studio Ostrava má zájem pokračovat v úspěšné spolupráci a doufá, že se setká se zájmem i na straně polské TVP.

Xenie Kaduchová: Mám radost ze zajímavých příběhů z obou zemí

Xenie Kaduchová vystudovala na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha obor diplomacie a diplomatické služby. Svoji profesní kariéru spojila s Televizním studiem České televizeOstrava, pro které v roce 2006 připravila první společný projekt s TVP Katowice. Nesl název Poznejme se a byl to magazínový cyklus s českým a polským průvodcem. V letech 2018 až 2022 byla manažerkou projektu Okno do pohraničí.

Co bylo nejtěžší na projektu Okno do pohraničí?
V mezinárodní spolupráci je vždy nutno brát ohled na kulturní a národní specifika partnera. Je důležité respektovat jeho pocity a nacházet společná východiska i tam, kde se zdá, že nemohou existovat. Je náročné být mediátorem v situacích, kdy se projektový tým potýká s rozdílnými úhly pohledu, avšak právě tyto situace jsou pro společnou práci obohacující.

Xenie KaduchováXenie KaduchováZdroj: se svolením Xenie KaduchovéČT získala na projekt výraznou evropskou dotaci. Jak hodnotíte tento počin a jaké jste měla pocity, když jste viděla finální verzi?
Mezinárodní koprodukce jsou vždy zajímavé a inspirující a evropské peníze pomáhají k tomu, aby se nápady na společná díla staly skutečností. Proto si podpory Evropské unie velmi vážíme. A pocity? Měla jsem radost z krásných obrazů, zajímavých příběhů a témat, která se ve filmu objevila.

Přišly při natáčení i nepříjemné okamžiky?
Realizace projektu byla dramaticky poznamenaná covidovou epidemií. Projekt, který je postaven na úzké mezinárodní spolupráci, se musel potýkat s něčím, co jsme do té doby neznali – omezení, zákazy, uzavření hranic. Zde bych chtěla vyzdvihnout porozumění a pomoc, které se nám dostalo ze strany řídicího orgánu, technického sekretariátu i národních kontrolorů, kteří nám pomáhali řešit problémy, do kterých se projekt – nikoliv vlastní vinou – dostal.

Covid-19 měl dozvuk i později – při natáčení druhé, historické série, byli hlavními hrdiny pořadů pamětníci, tedy senioři. Někteří z nich nám odřekli již smluvené natáčení a v jednom případě jsme dokonce museli zcela přepracovat scénář. To byly chvíle, kdy na místo řízení projektu nastupovalo řízení krizové. Jsem ráda, že se nám přes všechny potíže podařilo projekt úspěšně dokončit.

Díky podpoře z fondů EU opět ožil kutnohorský Vlašský dvůr
VIDEO: Lepší zabezpečení i původní výmalba. Vlašský dvůr zachránila dotace

Napadají vás nějaká jména spolupracovníků z celého štábu, která byste ráda uvedla?
Poděkování patří všem členům projektového týmu. Na české straně to byla kreativní producentka Lenka Poláková, dramaturg Josef Albrecht, vedoucí ekonomiky Milena Sladká, výkonná producentka Olga Grossmannová a všichni členové natáčecího štábu – kameramani, režiséři, střihači, asistenti, komentátoři a mnoho dalších. Na polské straně byla mou kolegyní Katarzyna Kozlowská-Domaňská, autorkou a režisérkou Magdalena Matkowska-Jerzyk a Paula Jakubowska, a i zde pracovala celá plejáda skvělých televizních tvůrců.

Zvlášť bych chtěla poděkovat řediteli Televizního studia Ostrava, Miroslavu Karasovi, který projekt zaštítil svou autoritou a byl nám po celou dobu realizace projektu velkou oporou. Poděkování patří také řediteli televizního studia ve Wroclawi, panu Jaroslawu Spychalskému.

Jaké byly reakce polské strany?
Polští diváci se o Českou republiku intenzivně zajímají a mají k ní velmi vřelý vztah. Proto vítají každé dílo, které jim naši zemi přiblíží. Společné česko-polské pořady nabídly nejen informace o sousední zemi, ale také jisté srovnání a náhled „očima toho druhého“, což je vždy, nejen v televizní tvorbě, velmi cenné.

Jsou myšlenky na nějaké další pokračování projektu?
Každý společný projekt, byť stojí vždy na platformě společné práce, přináší nová témata nebo formáty. Rádi bychom ve spolupráci pokračovali a budeme potěšeni, když stejný postoj zaujme i TVP. V rámci programů přeshraniční spolupráce navázalo Televizní studio Ostrava kontakt rovněž se slovenskou RTVS a v programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika realizovalo projekt Hranice v srdci, na nějž navázal projekt Lidé na hranici, který mohou lidé sledovat na svých obrazovkách právě nyní, a v přípravě je pořad Klenoty příhraničí, který diváci uvidí na podzim.

Zdroj: se svolením MMR