Zatímco před měsícem Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) na žádost Ukrajiny zapsala mimořádně na seznam ohroženého nehmotného dědictví tradiční polévku boršč, hmotné památky v různých koutech světa jsou v nejistotě.

Kulturní krajina Civita di Bagnoregio - dlouhodobě se propadající starobylé italské městečko, prastará Talayotická kultura španělského ostrova Menorca, židovské původně středověké památky v německém Erfurtu nebo český Žatec a krajina žateckého chmele s příklady sušáren. Představitelé nominací doufají v náhradní termín zasedání. „Situace na Ukrajině změnila plány. Jsou informace, že by mohlo proběhnout jinde letos na podzim, online formou, nebo až za rok v červnu 2023,“ reagoval na odklad Jaroslav Špička, manažer skupiny, jež má přípravu vstupu Žatce do UNESCO na starosti.

Plyn je nutné podchladit na -162 stupňů Celsia, čímž se zkapalní a jeho objem se 600krát zmenší. Kapalina se pak přečerpá do speciálních tankerů a po moři se se přepraví na místo určení.
Jak dostat plyn do Česka? Ruské dodávky částečně nahradí obří lodě

Podle informací Deníku však členové Výboru působí nejednotně. „Aktuálně se jedná o svolání mimořádného zasedání Výboru, které by mohlo rozhodnout o změně na pozici předsedy. Předsedající zemí je od loňského roku Ruská federace, což je pro mnoho států ve světle konfliktu na Ukrajině neakceptovatelná situace,“ řekla Deníku Dita Limová z ministerstva kultury. Tento krok je podle ní nezbytný pro náhradní termín zasedání.

Komplikace v péči

Předsednictví Ruské federace bylo schváleno členskými zeměmi již v roce 2019 a o změně místa konání 45. zasedání by se muselo na základě žádosti více než dvou třetin z jednadvaceti členů výboru znovu hlasovat. Nepříliš reálnou možností je mimořádné hlasování předsednictva výboru, kterému ale nyní velí právě Ruská federace.

Nastalou situaci podle český zástupců nesou zainteresované státy nelibě, protože očekávají rozhodnutí o svých nominacích pro zápis na Seznam světového dědictví, ale i neméně důležitá rozhodnutí o stavu péče již zapsaných památek. „Výbor pro světové dědictví je však suverénní orgán, kterému ani generální ředitelka UNESCO nemůže diktovat, kdy se má sejít,“ vysvětlila Limová jako vedoucí oddělení vztahů s UNESCO.

Bezmocně přihlíží ničení

Svět si letos navíc připomíná padesát let od Úmluvy o světovém dědictví UNESCO. Vše zastínila válka. „Zvláště letos mělo být zasedání Výboru pro světové dědictví oslavou Úmluvy jako pilíře úspěšné mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany kulturního a přírodního dědictví, a místo toho předsedající stát Výboru bez skrupulí ničí kulturní dědictví jiné země, a Výbor tomu bezmocně přihlíží, aniž by ukázal nějakou akceschopnost,“ tlumočila Limová. Oficiální slavnosti 50. výročí Úmluvy jsou nicméně plánované na listopad do italské Florencie.

Co se České republiky týká, podle ministerstva kultury se mimo Žatce v současnosti žádná nová nominace pro zápis na Seznam světového dědictví aktivně nepřipravuje. Na stole tak zatím není ani společný projekt tří hlavních velkomoravských lokalit - Mikulčice/Kopčany, Pohansko u Břeclavi a Staré Město u Uherského Hradiště, o němž na konci loňského roku informoval náměstek jihomoravského hejtmana František Lukl.

Výhledy z balonu na zámek Žďár nad Sázavou, Zelenou horu a Dolní hřbitov.
KVÍZ: Česko na seznamu UNESCO. Znáte naše nejcennější památky?

Má jít o reakci na poslední neúspěšnou samostatnou nominaci slovanského hradiště v Mikulčicích pro zařazení na seznam světového kulturního dědictví z roku 2015. „Byla nám doporučena společná kandidátka těchto památek z devátého století. O to ale bude příprava komplikovanější. Chceme je představit z jiného úhlu, srozumitelněji,“ podotkla vedoucí mikulčického památníku Gabriela Dreslerová.

Pro návštěvníky tam chystají novou expozici přibližující každodenní život velkomoravských Slovanů. Projdou si hradiskem kolem vodního toku a lodí až vstoupí na akropoli. Možná už příští léto.

Česko patří mezi země s vysokým počtem památek světového dědictví. Takové země jsou pravidelně vyzývány, aby nepředkládaly nové nominace příliš často, a daly tak šanci nominacím z podzastoupených zemí. „Nastávající období bychom proto rádi využili k zlepšení správy a prezentace již zapsaných památek světového dědictví na našem území,“ uzavřela Limová.

Seznam světového dědictví UNESCO

- Patří na něj nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města.
- Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou.
- V srpnu 2021 bylo na seznamu světového dědictví 1 154 položek. Z toho 869 položek kulturního dědictví, 213 přírodního a 39 smíšeného ve 167 státech světa. Česko má na tomto seznamu celkem 16 památek.
- Letos o zápis usiluje 32 památek včetně českého Žatce a krajiny žateckého chmele.
- 45. zasedání Výboru světového kulturního dědictví je však z června odložené na neurčito. Problémem je válka na Ukrajině i předsednictví Ruské federace ve Výboru.