Členské státy musely dohodu, kterou v pondělí jednomyslně podpořili velvyslanci zemí EU, formálně stvrdit písemnou cestou. Na unijní straně tak už nic nebrání jejímu vstupu v platnost. Na Vánoce uzavřená úmluva může být platná od 1. ledna i bez souhlasu Evropského parlamentu, který ji bude schvalovat až dodatečně během dvouměsíční doby její provizorní platnosti.

Bezproblémové obchodování přes Lamanšský průliv, které nebude zatíženo cly, zajišťuje dokument o více než 1200 stránkách. Dohoda také upravuje vzájemné vztahy například v rybolovu, energetice, dopravě či justiční a policejní spolupráci.

Británie opustila evropský blok po 47 letech na konci ledna. Obě strany se od té doby složitě dohadovaly na podobě budoucích vztahů a ještě v polovině prosince hovořili vrcholní politici o tom, že jako pravděpodobnější vidí krach jednání než uzavření dohody. Nakonec se však vyjednávačům podařilo dospět ke smlouvě, která odvrátila hrozbu plošného zavedení cel.