Hosty dnešní debaty byli Katharine Klačanský, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Jan Linhart z organizace Zelená pro Pardubicko a Jindřich Petrlík z hnutí Arnika. Moderátorkou byla Kateřina Etrychová.

400 milionů na ekologické zátěže

V posledních letech jsme svědky aktivního úsilí ze strany státu, Evropské unie i samotných krajů odstranit ekologické zátěže především s cílem ozdravění životního prostředí a eliminace zdravotních a ekologických rizik spojených s kontaminací.

V České republice je za řízení a financování odstraňování těchto zátěží zodpovědné Ministerstvo životního prostředí. To v minulosti společně se Státním fondem životního prostředí ČR vymezilo až 400 milionů korun na odstranění ekologických zátěží a analýzu jejich rizik v rámci Operačního programu Životní prostředí, financovaném z fondů Evropské unie.

Jak čerpat prostředky EU

Některé kraje České republiky ale aktivně usilují o odstranění ekologických zátěží i mimo režim ekologických závazků státu. Jak velké riziko představují pro lidské zdraví a pro životní prostředí staré ekologické zátěže po chemickém průmyslu?

Jakým způsobem Evropská unie podporuje odstraňování starých ekologických zátěží? Jaké k tomu poskytuje dotace a jak je lze čerpat? Jak si v tomto ohledu vedou jednotlivé kraje ČR a situace kterých je nejvážnější? Bráníme nějak vzniku dalších podobných zátěží v budoucnosti?

Odpovědi na tyto a další otázky se vám pokusila přinést úterný Cafe Evropa. Záznam debaty sledujte zde nebo na Facebooku.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, EUROPEUM Institute for European Policy a Europe Direct Pardubice. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

close Café Evropa v Deníku info Zdroj: Deník zoom_in Café Evropa v Deníku Café Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.

Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.

Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.