Evropská komise navrhla v minulých dnech nová pravidla pro řidiče z celé Evropské unie, která reagují na nástup elektromobilů. Podle ní se musí změnit i samotné řidičské zkoušky, aby odpovídaly přechodu na „vozidla s nulovými emisemi“. I pro šoféry, kteří budou dál řídit klasická vozidla se spalovacími motory, má být do výuky řízení zařazeno to, jak řídit automobil, aby produkoval co nejméně emisí.

Bude se také muset změnit vymezení nejrozšířenější skupiny „B“, tedy oprávnění pro řízení osobních automobilů. Musí se v něm zvýšit jejich dosud definovaná maximální hmotnost, která je nyní 3,5 tuny. To proto, že elektromobily jsou kvůli váze baterie výrazně těžší než klasické automobily. Výuka v autoškolách by zároveň měla vzít v potaz vyspělé asistenční systémy řízení a další automatizované technologie, aby s nimi noví řidiči počítali.

Za volant náklaďáku v sedmnácti

Evropská komise chce zároveň v celé Evropské unii umožnit řízení mladým lidem už od sedmnácti let. A to i v případě jízdy nákladním automobilem. Podmínkou však bude asistence osoby s řidičským průkazem starší osmnácti let. Toto uvolnění má být vyváženo zkušební dobou dvou let pro začínající šoféry. A nejen to. Díky úspěšnější léčbě některých nemocí by část z onemocnění, které vedly k odebrání řidičského průkazu, už neměla být pro řízení překážkou. Z konkrétních nemocí by to měla být například cukrovka.

Už od příštího roku by po českých silnicích mohli jezdit sedmnáctiletí absolventi autoškol. Vedle sebe na sedadle spolujezdce však bude muset sedět zkušený šofér, nejčastěji rodič. Ilustrační foto.
Novinka na silnicích: Po autoškole dostanou lidé řidičák jen na zkoušku

Naopak přitvrdit by se mělo ve stíhání dopravních přestupků, které řidiči v EU spáchají mimo svoji domovskou zemi. „V roce 2019 zůstalo přibližně 40 % přeshraničních deliktů bez postihu, a to buď proto, že pachatel nebyl identifikován, nebo proto, že pokuta nebyla uhrazena,“ uvádí Evropská komise.

„Předložený návrh se snaží tuto situaci řešit tím, že donucovacím orgánům umožní přístup do vnitrostátních rejstříků řidičských průkazů. Komise rovněž navrhuje posílit úlohu zavedených národních kontaktních míst, aby mohla lépe spolupracovat s donucovacími orgány zapojenými do vyšetřování deliktů. To vyřeší současné nedostatky ve spolupráci mezi členskými státy při vyšetřování deliktů,“ tvrdí Evropská komise.

Digitální evropský řidičák

S tím souvisí i snaha o zavedení digitálního celoevropského řidičského průkazu, který by měl lidem za volantem ulehčit život. „Náhrada, obnova nebo výměna řidičského průkazu bude mnohem jednodušší, neboť všechny postupy budou probíhat online,“ ujišťuje komise.

Elektromobil. Ilustrační foto
Dotace na pořízení elektromobilu? Budou, ale ne pro širokou veřejnost

Ta navrhuje rozšířit oblast působnosti dopravních deliktů tak, aby zahrnovala tyto prohřešky: nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly, nebezpečné předjíždění, nebezpečné parkování, přejetí jedné nebo více souvislých bílých čar, jízdu v protisměru, nedodržování pravidel pro využívání nouzových koridorů, přetížení vozidla. Nyní se totiž vymáhají jen pokuty za překročení rychlosti a jízdu pod vlivem alkoholu.

„Doplněním uvedených deliktů se sníží beztrestnost a zlepší schopnost členských států pokutovat pachatele z jiných členských států. Rovněž se zajistí rovné zacházení jak v případě pachatelů, kteří jsou občany daných států, tak v případě cizinců,“ vysvětluje Brusel.

Zabavení řidičáku bude pro celou EU

Aby se zabránilo beztrestnosti pachatelů dopravních deliktů, bude zaveden nový systém, který v případě, že některý členský stát rozhodne uložit řidiči zákaz řízení z důvodu deliktu spáchaného na jeho území, umožní zákaz řízení v celé unii, uvádí se ve zprávě k nové směrnici Evropské komise.

Pro bezpečnost silničního provozu je podle ní důležité, aby k odpovědnosti byli pohnáni pachatelé dopravních deliktů ve všech členských státech. Podle stávajících pravidel však platí, že pokud má závažný delikt za následek zákaz řízení, nelze jej vymáhat v celé EU, pokud se řidič dopustil deliktu v jiném členském státě, než je stát, který vydal řidičský průkaz.

Ilustrační snímek
Elektromobily stále stojí jmění. Prodeje táhnou zejména firmy

Návrh se podle sdělení Evropské komise týká závažných dopravních deliktů, jako je překročení nejvyšší dovolené rychlosti, řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog a způsobení smrti nebo vážného zranění v důsledku dopravního deliktu.

Směrnice o řidičských průkazech je návrh Evropské komise, kterým je takovým „výkopem“ v celém přijímání této normy. Tu čeká projednání v Evropském parlamentu a také v Radě EU, tedy členskými státy. Během těchto jednání mohou nastat ještě úpravy a změny.