Europoslanci souhlasili s tím, že takto modifikované rostliny budou rozděleny do dvou kategorií. Do první spadnou upravované rostliny rovnocenné rostlinám konvenčním. Ty se již nebudou muset řídit legislativou platnou pro geneticky modifikované organismy, která je pro ně závazná nyní.

Podle vědců jde o úpravy, které jsou podobné šlechtění a pouze celý proces zrychlují a zpřesňují. „Nové genomické techniky jsou zásadní pro lepší potravinové zabezpečení Evropy a ekologičtější zemědělskou produkci. Díky novým předpisům budeme moci vyvíjet zdokonalené odrůdy rostlin s vyššími výnosy, odolnější vůči změně klimatu a s nižší spotřebou hnojiv a pesticidů,“ vysvětlila zpravodajka návrhu Jessica Polfjärdová z Evropské lidové strany.

Nově budou jako ekologické označovány pouze výrobky, které projdou nezávislou certifikací. Rozhodl o tom Evropský parlament:

Automatická pračka. Ilustrační snímek
Ekologicky neutrální? Firmy musí prokázat, že jejich výrobky jsou skutečně EKO

Rostliny zařazené do druhé kategorie přísné předpisy o GMO musí splňovat i nadále.

Pro výrobky označené EKO či BIO bude i nadále platit absolutní zákaz využívání upravovaných rostlin.

Těsné hlasování

Hlasování o návrhu bylo velmi těsně a pro změnu bylo pouze 307 europoslanců ze 705. Proti naopak 263 hlasujících a 41 dalších se zdrželo hlasování.

Rozděleni byli i čeští europoslanci. Jednoznačně pro byla například Michaela Šojdrová z KDU-ČSL. „Válka na Ukrajině i pandemie covid-19 nám připomenuly, jak je důležité, abychom byli soběstační. Velmi se zasazuji za nová pravidla, které umožní používání nových genomických technik NGT. Rostliny získané jejich pomocí jsou rovnocenné běžným rostlinám. Při šlechtění pomocí NGT se nepoužívá žádný cizí genetický materiál,“ zdůraznila.

Pokud v budoucnu člověk výrazně překročí povolenou rychlost nebo vyjede na silnici pod vlivem alkoholu či drog, hrozí mu zákaz řízení v celé Evropské unii:

Silniční kontrola, ilustrační foto
Konec pirátů silnic? Kdo se proviní v jednom státě, nebude moct řídit v celé EU

Podle ní mají tyto úpravy smysl i v boji se změnami klimatu. „Nové genomické techniky by podle vědců mohly pomoci vyvinout nové rostliny, které jsou odolnější vůči suchu. A na jejich vývoji se významně podílí řada českých vědců,“ uvedla Šojdrová.

Proti naopak zvedli ruce zástupci Pirátů. „Ačkoliv si Piráti uvědomují přínos pro zemědělce, jsou k novým pravidlům ostražití. Zjednodušení stávajících procesů by totiž podle odborníků mohlo vést k vyvolávání nejrůznějších potravinových alergií,“ uvedli.

Evropská unie se zabývá úplným zákazem kožešinových farem v Evropě:

Na kožešinových farmách patří k oblíbeným například chov norků
Evropa bez kožešin. Chov norků či lišek a prodej kožichů mají v Unii skončit

Jejich europoslanec Mikuláš Peksa prohlásil, že ďábel je skryt v detailu. „Nová pravidla umožní křížit příbuzné rostliny, což je například lilek a tabák. Klidně by se tak mohl objevit lilek obsahující nikotin,“ upozornil na některá rizika těchto genetických úprav.

Po schválení Evropským parlamentem budou nyní probíhat jednání o konečné podobě předpisu s členskými státy. Až pak mohou vstoupit v platnost. Možná bezpečnostní rizika nových genomických technik u rostlin bude i nadále sledovat a posuzovat Evropský úřad pro bezpečnost potravin.