Evropská komise se připravuje k emisi „zelených dluhopisů“ v hodnotě zhruba 250 miliard eur  (asi 6,2 bilionů korun), tedy v hodnotě 30 % celkového plánovaného objemu prostředků, které poskytne státům Evropské unie na obnovu po koronavirové pandemii. 

Investorům do těchto dluhopisů Brusel zaručuje, že získané prostředky budou přiděleny na ekologické projekty a že Evropská komise jim bude podávat zprávy o dopadu na životní prostředí. Už v říjnu se pak tyto dluhopisy dostanou podle Bruselu na světové kapitálové trhy.

„Záměr EU vydat do konce roku 2026 zelené dluhopisy v hodnotě až 250 miliard eur z nás učiní největšího emitenta zelených dluhopisů na světě. Dokazuje také, jaký význam přisuzujeme udržitelnosti, a staví udržitelné finance do popředí úsilí EU o oživení,“ uvedl k tomu unijní komisař pro rozpočet Johannes Hahn.

Ekologický cíl - levnější financování

Zdroj: DeníkPeníze ze zelených dluhopisů půjdou do těch částí národních plánů obnovy států EU, které jsou směřovány do ekologie. Každý členský stát musí vyčlenit alespoň 37 % svého vnitrostátního plánu na investice a reformy související s ochranou klimatu.

O tom, jaké měly tyto investice výsledky, musí vlády Evropskou komisi pravidelně informovat a ta díky tomu může tyto informace předávat investorům. Většina peněz z dluhopisů má podle Evropské komise financovat přechod na čistou energii, zvýšení energetické účinnosti a přechod na „čistou dopravu“.

Zájem o „zelené dluhopisy“ podle finančních odborníků dnes výrazně převyšuje jejich nabídku, což umožňuje levnější financování ekologických programů prostřednictvím tohoto nástroje. Právě toho chce Evropská unie využít a zlepšit tak podmínky, za kterých si na tuto oblast investic bude Unie půjčovat.