Ne vše je ale ve středočeské Sázavě v okrese Benešov zabarveno do růžova. I tady jsou problematické lokality, jako například ta Na Kácku, která je součástí bývalé sklářské osady. Zdejší byty a okolní prostředí se dostaly do stavu, který dělal ostudu celému městu. Naštěstí se podařilo lokalitu výrazně vylepšit díky dotaci z Evropské unie.

Klášter v Hostinném
Z ruiny opravdový skvost. Klášter v Hostinném měl jít k zemi, teď je chloubou

Zdevastovaná část města plná nevábných rozpadajících se staveb v sousedství dvou sklářských hutí – Josef a František. Také tyto hutě byly již řadu let mimo provoz, nebo v nich byla jen minimální výroba. Staly se tak spíše ekologickou zátěží. Bydlení zde nikoho nelákalo, a to i přesto,že ještě v sedmdesátých letech minulého století to byla v očích obyvatel města jedna z lepších lokalit v Sázavě.

Jak eurofondy vracejí život nevyužívaným areálůmJak eurofondy vracejí život nevyužívaným areálůmZdroj: MMR

Pokrok nastal v roce 2008, kdy se městu Sázava podařilo získat dotaci na revitalizaci brownfieldu této zpustlé části. Projekt stál přes 15 milionů korun, Evropská unie na něj poskytla 85 procentní dotaci. „Žádost o dotaci byla realizována se společností Zabala a podařilo se ji získat na první pokus,“ vzpomíná současný starosta Sázavy Ivan Koldcsiter.

Nová dětská hřiště 

Revitalizace území Na Kácku trvala necelý rok. V lokalitě byly odstraněny veškeré nevyhovující stavby, byly provedeny práce na revitalizaci zeleně, zasazeny nové stromy a keře. V místě vznikla dvě dětská hřiště s mnoha herními prvky a lanová pyramida. Projekt myslel i na zlepšení životních podmínek pro stávající obyvatele.

Panský dvůr Telč – nádvoří
Úchvatná proměna. Panský dvůr prokoukl, nabízí nespočet možností

V docházkové vzdálenosti bytových domů vyrostly nové boxy na odpad nebo sušáky na prádlo. V okolí bytových domů „Na Kácku“ vznikly nové chodníky, veřejné osvětlení a to vše bylo doplněno městským mobiliářem, aby zde obyvatelé Sázavy rádi trávili volný čas. Dále byla vybudována část nové kanalizace a obslužné komunikace lokality.

Podívejte se na Mapu projektů EU

Historie lokality Na Kácku sahá do roku 1837, kdy zde František Kavalír postavil první sklářskou huť. Pro provoz sklárny nebylo možné, aby skláři docházeli zdaleka. Majitel proto postavil v 19. a na začátku 20. století sklářskou osadu. Za socialismu k ní přibyly plechové sklady a garáže další nevzhledné budovy. Byty v obytných domech Na Kácku a na konci Poznaňské ulice byly obydleny sociálně slabšími občany, převážně Romy. Všechno časem řádně zchátraly, přibyly naopak nelegální skládky komunálního odpadu.

Připomínky sklářské minulosti na Sázavě oživil také další projekt, který změnil v letech 2007 až 2014 chátrající Huť František na centrum soudobého sklářského umění. Centrum nabízí pro příchozí zážitkovou interaktivní expozici o skle a jeho součástí jsou také funkční sklářské dílny. Ty využívají nejen umělci, ale i široká veřejnost. Probíhají zde zajímavé například sklářské workshopy. Proměnu huti František podpořila EU dotací přes 110 milionů korun.

Chtějí lepší bydlení 

Starosta Koldcsiter připomíná, že město nyní vyvíjí v bytových domech aktivity směřující ke zlepšení podmínek k bydlení. „Bohužel se dříve město patřičně neangažovalo v opravách bytového fondu v této lokalitě. Proto zde začínáme s několika rekonstrukcemi bytů, plánujeme tu dále vznik komunitního centra, kde by se měly střetávat různé generace. V objektu centra hodlá město vybudovat také podkrovní byty. Chceme také pokračovat ve zlepšení celého prostředí,“ připomíná starosta.

Projekt v číslech: SázavaProjekt v číslech: SázavaZdroj: MMR

A dodává: „V takto špatném stavu, do jakého se dostala lokalita Na Kácku, v Sázavě jiná není. Nicméně se jí začínají přibližovat bytové domy Na Křemelce, kde v oblasti oprav a investic byla situace stejná. Pomalu jsme začali s rekonstrukcemi bytů. Čeká nás zateplení budov, výměna oken a další finančně náročné opravy a investice. V oblasti energie chceme přes dotační výzvya programy realizovat fotovoltaické elektrárny na bytové domy. Vše odhadujeme zhruba na pětileté období.“

Před lety se díky dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení podařilo Sázavským v takzvaných Pánových domech, z nichž dva byly zcela zdevastované a vybydlené, vytvořit 11 bytů. Právě zde plánuje město jeden dům odstranit a postavit nový s pěti bytovými jednotkami. „V Sázavě je velký problém s bydlením, a proto se snažíme projektově připravit a pokud možno do dvou let začít s realizací výše uvedených staveb. Zájem o bydlení v Sázavě a okolí je velký,“ uzavírá starosta bezmála čtyřtisícového města.

Starosta Ivan Koldcsiter: Kdo se zde usadí, zůstane tu napořád 


Rád komunikuje s lidmi. I proto vede radnici ve středočeské Sázavě. Má příjemný pocit, když za sebou vidí výsledky dobré práce radnice. Když chodí po městě, často si fotografuje to, co je potřeba zlepšit,opravit. A tvrdí, že kdose v sázavském údolíusadí, zůstane tu napořád. Ivan Koldcsiter (57 let) je od roku 2018 starostou města. Do Sázavy sepřistěhoval s rodičiv roce 1969 a od té dobyzde spokojeně žije.

Ivan KoldcsiterIvan KoldcsiterZdroj: archiv DeníkuMěsto získalo na revitalizaci brownfieldu bývalé sklářské osady Na Kácku evropskou dotaci 13 milionů korun. Co kdyby se to nepodařilo?
Město by revitalizaci území řešit muselo, bylo by to ovšem postupné a nejspíš ne v takovém rozsahu. Díky přidělené dotaci se celá revitalizace provedla za necelý rok. Bohužel se na tuto aktivitu nepodařilo navázat a lokalita dál chátrá. Už ale pracujeme na tom, aby došlo ke zlepšení.

Když se ohlédnete za děním v Sázavě, co se vám v poslední době podařilo?
V krátké době se nám podařilo podrobně připravit hodně investičních projektůa rovněž několik důležitých oprav. Mezi ně patří například rekonstrukce městských bytů. Dále zakoupení a rekonstrukce budovy v Průmyslové ulici, která přestavujeme na multifunkční budovu a bude sloužit jako nová hasičská zbrojnice, provozovna technických služeb a služebna městské policie. Připomenu také rekonstrukci Revoluční ulice, dokončení rekonstrukce autobusového terminálu, dokončení stavby protipovodňové hráze, rekonstrukce ulic Větrná I., Nádražní a Pod Tratí, rekonstrukce obecní ulicev Čeřenicích. Je toho aledaleko více.

A co byste v budoucnu rádi změnili, vylepšili, opravili?
V plánu máme hodně akcí, ale jsme omezeni městským rozpočtem, který je ovlivněn koronakrizí. Uvedu jen několik investičních akcí, které chceme realizovat zhruba během dvou let: klidová zóna Drábovka, naučná lesní stezka, výstavní síň s expozicí Voskovce a Wericha, zadržování vody v krajině – odbahnění rybníka v Dojetřicích, veřejné osvětlení v Polní ulici, vodovod a kanalizace v ulicích Uhlířskojanovická, Oblačná a Průmyslová, fotovoltaickou elektrárnu na městských budovách.

Podzemní komplex Arado v Polsku
Vojenská podzemní tajemství v pohraničí ožila. Budí úžas i strach

Pak třeba rekuperační jednotky, chlazení s výměnou vzduchu v ZŠ a MŠ, školní jídelně a družině. Plánujeme zrealizovat nástavbu 12 bytových jednotek u domů v Dělnické ulici, nově postavit dům s 5 bytovými jednotkami v Husově ulici, postavit 5 podkrovních bytových jednotek Na Kácku, nový dům s 5 bytovými jednotkami v ulici Nádražní. A také dokončit rekonstrukci bytového domu v Nádražní ulici, kde nyní obnovujeme vnitřní prostory domu.

V plánu je velká oprava školní jídelny. Připravujeme hodně akcí, ale vše bude záviset na tom, jak se nám podaří získat dotace a jak budeme hospodařit s městským rozpočtem. Možností je třeba i výhodná půjčka. Uvidíme…

Co vás na práci starosty nejvíce těší?
Když jsou vidět dobré výsledky naší práce. Komunikace s lidmi, i když, přiznávám, někdy je velmi problematická.

A co vás dokáže rozčílit?
Zdlouhavost a složitost povolovacích procesů, nejen v investiční činnosti, s jakou se každý den musíme potýkat.

Pane starosto, když máte po práci, odejdete z úřadu, kde si nejvíce odpočinete?
Rád sportuji. U toho ze sebe mohu vybít veškeré stresy. Není od věci si také něco dobrého přečíst.

A dokážete jít po městě bez toho, abyste si na kousek papíru zapisoval, co je třeba vylepšit, opravit, uklidit?
Já si nepíšu, já si fotím a hned to rozesílám.

Když se řekne Sázava, každého napadne řeka, vodáci, sklo. Na co jste ale vy, pane starosto, nejvíce pyšný? Máte toho tolik, že tu klidně můžete prožívat báječná léta – narážím na film Báječná léta pod psa, která se u vás natáčela. Nebo se mýlím?
Nemýlíte. Klášter, Huť František, Čertova brázda, Naučná stezka Votočnice, Kaple sv. Prokopa, studánka Vosovka, Areál u sv. Martina, sázavské stromy, divadelní soubor Voskovce a Wericha.

Já říkám, bez sázavského údolí ani ránu. Kdo se zde usadí, tak tu zůstane napořád.

Zdroj: MMR