Parlament Evropské unie naštěstí název parlament má. Před jeho název se ale dává někdy tady v Česku trochu pejorativní přídomek „europarlament“.

Pojďme se nyní na startu tuctu našich článků o Evropském parlamentu a volbách do něj podívat. Jak je to se sílou hlasu českého voliče.

Volby do Evropského parlamentu 2019. Ilustrační snímek
Komise vylosovala čísla pro eurovolby: ANO má číslo 14, koalice Spolu 17

Oproti všem ostatním orgánům Evropské unie, které jsou buď v zásadě úřednickým aparátem s byrokraty přijatými na základě konkurzů, nebo o jejich složení rozhodují státy, je Evropský parlament volený přímo voliči.

Ne každý voličský hlas v něm ale má stejnou váhu. Paradoxně je tato váha vychýlena ve prospěch těch nejméně početných členských států Unie. Půlmilionová Malta má tak podle poslední úpravy ze září 2023, která zvýšila počet křesel na 720, šest poslaneckých mandátů. Téměř desetinásobek, než by měla při stejné váze voličských hlasů.

Středním státům, jako je jedenáctimilionové Česko, systém zvýhodňování menších zemí na úkor větších sice už tolik nepomáhá, ale i tak máme s 21 mandáty více míst a tím i větší moc, než by bylo při stejné váze hlasů.

Čech silnější Němce

Nejvíce na tom prodělává největší evropská země Německo, které má s více než osmdesáti miliony obyvatel jen šestadevadesát europoslanců. Opět jednoduché počty: hlas německého voliče váží jen o něco více než polovina hlasu jednoho voliče českého. V demokratickém světě sotva najdete jiný podobný příklad, kdy by se tak dobrovolně dělo a nikdo o tom v podstatě ani nediskutoval.

Budova Evropské unie v Bruselu.
Mýty a fakta o Evropské unii: Je EU byrokratickou mašinerií?

Z hlediska menších států jako Česko nebo Slovensko, o Maltě nemluvě, by proto byla rozumná podpora rozšiřování pravomocí a síly Evropského parlamentu. V něm jsou totiž při hlasování státy jako my vůči skutečným evropským velmocem zdaleka nejsilnější.

Nic takového ale v aktuální české politice nenajdete.

Evropa v souvislostech

Evropa v souvislostechEvropa v souvislostechZdroj: se svolením EU

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci subvenčního programu Evropského parlamentu v oblasti komunikace. Evropský parlament se nepodílel na jeho přípravě a nenese žádnou odpovědnost za informaci, informace nebo stanoviska vyjádřená v rámci projektu, ani jimi není vázán, neboť za ně v souladu s příslušným právem odpovídají pouze autoři, oslovené osoby, vydavatelé nebo vysílatelé programu. Evropský parlament nemůže být činěn odpovědným ani za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout při realizaci projektu.