Žaloba se kromě Česka týká také Německa, Estonska, Španělska, Itálie, Lucemburska, Maďarska a Polska. Zakotvení ochrany oznamovatelů do legislativy jednotlivých států vychází z evropské směrnice z října 2019, lhůta pro její začlenění do právních řádů členských států uplynula předloni v prosinci.

Směrnice je podle EK klíčová při prosazování unijního práva v těch oblastech, kde může jeho porušení vést k poškození veřejných zájmů. Týká se to nejrůznějších politik od ochrany životního prostředí přes zadávání veřejných zakázek po jadernou bezpečnost.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová
Ukrajina chce do EU už v roce 2026. Tempo změn tomu odpovídá, říká Věra Jourová

Česká vláda vloni v listopadu schválila příslušný návrh zákona, který nyní posuzuje sněmovní ústavně-právní výbor. Ten jeho projednávání přerušil na začátku února, věnovat se mu bude opět na začátku března.

Bez hrozby sankce 

Smyslem směrnice je vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce v případě, že oznámí protiprávní jednání. Opatření má pomoci lidem, kteří na svém pracovišti odhalí například praktiky ohrožující veřejné zdraví, ochranu dat, bezpečnost produktů či dopravy nebo jadernou bezpečnost. Týká se veřejného sektoru i soukromých firem s 50 či více zaměstnanci.

„Oznámení o žalobě ze strany EK není pro Česko dobrou zprávou, ačkoliv ji šlo očekávat vzhledem k tomu, že implementace směrnice je zpožděná již více než o rok a zákon stále není přijat,“ okomentoval Michal Nulíček ze společnosti ROWAN LEGAL.

„Na druhou stranu je zde nyní naděje, že hrozba sankcí od EU přispěje k urychlenému přijetí zákona. České firmy by ale v každém případě již neměly se zavedením účinných opatření na ochranu oznamovatelů příliš otálet, protože po přijetí zákona bude lhůta pro přizpůsobení se poměrně krátká. Lze také očekávat některé výkladové nejasnosti například ohledně povinnosti oznamovatele uvádět své identifikační údaje, firmy by tak měly důkladně zvážit, zda aplikují pouze zákonné minimum, nebo ochranu z vlastní iniciativy rozšíří, aby těmto problémům předešly,“ dodal Nulíček.