Každoročně provedou chirurgové Fakultní nemocnice Brno okolo 30 tisíc operací. Pro ně využívají 27 operačních sálů ve dvou podlažích. Péči o tyto sály a jejich vybavení a také jejich bezproblémový chod má na starosti rozsáhlý tým Centrálních operačních sálů pod vedením primáře Tomáše Svobody.

„Zajišťujeme zdejším pracovištím, aby měly pro každou operaci připravený komfort a jejich tým se tak mohl plně soustředit na práci. I na našich operačních sálech probíhají někdy výjimečné operace, které se každodenním standardům vymykají. Některé z nich byly i medializované. Naše nové operační sály bývají prostředkem, který takovou výjimečnou operaci pomůže usnadnit,“ zamýšlí se primář Centrálních operačních sálů Fakultní nemocnice Brno Tomáš Svoboda.

V běžném provozu bývá až 25 sálů

Ke zvýšení komfortu práce chirurgů, ale i komfortu pacientů přispěla právě rozsáhlá rekonstrukce operačních sálů. „Velkou měrou nám v roce 2018 napomohla evropská dotace. Z ní se podařilo opravit čtyři operační sály využívané ortopedií a dalších deset na jiných pracovištích,“ uvedl primář.

Evropské fondy - Dny otevřených dveříEvropské fondy - Dny otevřených dveříZdroj: MMR

„V běžném období je tu v neustálém provozu každý den až 25 operačních sálů, další dva máme připravené pro náhlé akutní případy. Denně provedou naši operatéři v průměru kolem 100 operací,“ načrtl primář Svoboda pro představu, jaký frmol u nich denně vládne.

V brněnské fakultní nemocnici přitom operační sály využívá desítka zdejších chirurgických oborů – počínaje všeobecnou chirurgií, neurochirurgií, traumatologií přes ORL, gynekologii až po urologii a oční chirurgii a další. „Nutno zdůraznit, že operativa probíhá nejen v pracovní době. Všechny chirurgické obory jsou akutní, tedy operují i v mimopracovní době. Navíc naše nemocnice disponuje vlastním traumacentrem či popáleninovým centrem. Takže přísun pacientů je vlastně neomezený,“ hovoří o každodenní praxi primář.

Sídlí zde také jedno ze 17 onkogynekologických center, která dnes fungují v rámci celé České republiky
VIDEO: Stovky žen využívají modernizované onkogynekologické centrum v Praze

Zdůrazňuje, že každý z jejich oborů provádí natolik specializovanou činnost, že řada menších nemocnic posílá do brněnské fakultní nemocnice některé své pacienty, kteří potřebují zázemí, jímž menší nemocnice nedisponují.

Délka operací neustále roste

Pro desítky tisíc operací ročně, které v nemocnici realizují, má brněnská nemocnice i početný fundovaný personál. „O fungování všech operačních sálů se stará náš tým složený ze 140 instrumentářek a anesteziologických sester. K tomu je třeba připočíst ještě tým sanitářek a sanitářů,“ popisuje Svoboda.

„Z dotace se podařilo opravit hned čtyři operační sály využívané ortopedií a dalších deset na jiných pracovištích.“

Podle něj bývaly doby, kdy po stránce personální byl jejich tým co do počtu vyvážený. „S covidovou pandemií, kdy jsme museli počet operací snížit až na polovinu, jsme dokonce náš personál zapůjčovali na covidová oddělení. Sotva ale pominula pandemie, objevil se personální problém i u nás. Od té doby prakticky neustále usilujeme o dosažení stoprocentní kapacity personálu, aby naši lidé nemuseli sloužit ob den služby,“ vysvětlil Svoboda.

Největší radost má z přístupu zaměstnanců právě k potřebě zajistit provoz operačních sálů. „Díky tomu, že lidé z našeho týmu byli ochotni udělat i spoustu práce navíc, podařilo se chod operačních sálů zajistit. Jde převážně o sesterský personál a sestry jsou většinou i matkami. Málokdo jejich vstřícnost ocení, máme tak vůči nim nemalý společenský dluh,“ řekl.

Autobusové nádraží v Mohelnici
OBRAZEM: V Mohelnici se pyšní moderním autobusovým nádražím

I když je Fakultní nemocnice Brno největší nemocnicí na jižní Moravě, na rozdíl od jiných velkých nemocnic stále nedisponuje robotickým pracovištěm.

FN Brno. Projekt v číslechFN Brno. Projekt v číslechZdroj: MMR„Jsme jednou z mála nemocnic, kde se zatím neoperuje pomocí robota. Velkou výhodou by pro nás byl robot zcela nové generace, kterého by mohlo sdílet více chirurgických oborů. K dalšímu rozvoji operativy by přispělo i vybudování hybridního operačního sálu, kde by operatéři měli k dispozici magnetickou rezonanci,“ uvažoval primář nad tím, jak dále zkvalitnit vybavení operačních sálů.

„Neustále sledujeme operační čas jednotlivých výkonů. Poslední dobou ale stále častěji narůstá operační čas, přitom počet operačních výkonů nijak výrazně neroste. Začíná se tak projevovat trend současné doby: provádí se daleko více náročnějších operací,“ upozornil primář. Nově zrekonstruované sály tomuto trendu vycházejí vstříc a poskytují operatérům spolehlivé zázemí.

Fondy EUFondy EUZdroj: MMR

Na nových sálech se pracuje velmi dobře. Zvýšil se i počet výkonů, hodnotí primář

Z dotačních peněz Evropské unie se Fakultní nemocnici Brno podařilo v roce 2018 zrekonstruovat čtveřici operačních sálů pro ortopedické oddělení. Nové vestavěné operační sály jsou nyní srovnatelné s kvalitními chirurgickými sály ve světě. Jak zmíněná rekonstrukce operačních sálů ve Fakultní nemocnici Brno probíhala a co se díky ní zlepšilo, přiblížil v rozhovoru primář Centrálních operačních sálů FN Brno Tomáš Svoboda.

Tomáš Svoboda, primář Centrálních operačních sálů FN BrnoTomáš Svoboda, primář Centrálních operačních sálů FN BrnoZdroj: se svolením FN BrnoKolik peněz na rekonstrukci čtyř operačních sálů putovalo z evropské dotace?
Naší nemocnici se podařilo získat přes 84 milionů korun z evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato částka byla využita na rekonstrukci čtyř operačních sálů pro ortopedické oddělení, rekonstrukce probíhala od května do začátku září roku 2018. Šlo o jednu ze čtyř etap celkové rekonstrukce operačních sálů ve dvou podlažích. Všechny čtyři etapy rekonstrukce vyšly souhrnem na zhruba 400 milionů korun, z nich se nám podařilo zrekonstruovat 14 operačních sálů.

Jak rekonstrukce probíhala? Nenarušila nějak výrazně plán operací?
Vše se podařilo zorganizovat tak, že se rekonstrukce plánované operativy dotkla zcela minimálně. Práce probíhaly takříkajíc za provozu, kdy staré prostory od nových často dělila jen sádrokartonová příčka. Nyní máme zbrusu nové vestavěné operační sály vybudované v nerezu. Nové jsou i rozvody vzduchotechniky, rozvody elektřiny a rozvody vody a odpadů. Součástí rekonstrukce byly i umývárny pro chirurgy, sklady sterilního materiálu a anesteziologické přípravny, ale také pokoj na dospávání pacientů po anestezii.

„Pokud jde o technologické vybavení sálů, to se rekonstrukcí posunulo na mnohem vyšší úroveň, jaká je srovnatelná s kvalitními chirurgickými pracovišti ve světě.“

Čím jsou operační sály nyní vybaveny?
Pokud jde o technologické vybavení sálů, to se rekonstrukcí posunulo na mnohem vyšší úroveň, jaká je srovnatelná s kvalitními chirurgickými pracovišti ve světě. Sály jsou nyní vybaveny operačními stoly pro konkrétní obor, operačními světly a monitory. V každém ze světel jsou doplněné kamery. Ty jsou schopny snímat operační výkony a promítat je jak na velkoplošné monitory zabudované ve stěnách operačních sálů, tak i do poslucháren, případně prostřednictvím videokonferencí. Naše fakultní nemocnice zajišťuje výuku mediků a stážistů, proto těmto lidem můžeme prostřednictvím kamer ukázat postup, jak se jednotlivé výkony provádějí.

Rekonstrukce zimního stadionu v Šumperku
Zimní stadion v Šumperku je díky pomoci EU ekologičtější

Jak se vám nové vybavení osvědčilo?
Veškeré nové vybavení funguje bezvadně. Na nových sálech se pracuje velmi dobře. Přispívá k tomu i technologické vybavení, které běžně nevnímáme a často si jej ani nelze pohledem všimnout. Na mysli mám například novou ventilaci, díky které máme nad každým operačním stolem zajištěno laminární proudění vzduchu. Jde o zkomfortnění pracovního prostředí, jež má významný vliv na práci celého týmu na sále.

Zvýšení komfortu pro práci, personál i pacienta se nakonec promítl rovněž do čísel. Hned v následujícím roce po rekonstrukci jsme provedli o 2500 výkonů více. Celkem jsme tak za rok 2019 provedli 32 500 výkonů. Je tedy znát, že nové prostředí velice dobře zapůsobilo na veškerý personál. Zrekonstruované operační sály přispívají i k tomu, že jednotlivé chirurgické obory mohou nyní rozšiřovat některé speciální zákroky.