Jaké nové příležitosti se, pokud jde o čerpání peněz z fondů EU, objevují v novém sedmiletém finančním období pro roky 2021–2027?
Hlavní příležitost vidím v tom, že Česká republika bude mít pro začínající finanční období k dispozici rekordní objem peněz. Tolik zdrojů financí z EU jsme tu ještě neměli. Budou to nejen klasické fondy soudržnosti, tedy peníze například na dopravní infrastrukturu či podporu podnikání, ale i Fond obnovy, na modernizaci a další. Dohromady je to zhruba 960 miliard korun.

Co musíme udělat, abychom dokázali tyto peníze smysluplně využít?
To, co je třeba nejvíce, je aby projekty, které budou usilovat o financování z fondů, byly už v určité fázi připravenosti. Náš problém je, že projekty se začínají připravovat, až když začíná nové finanční období. Proto všem radím, aby byli včas nachystáni. Je lepší udělat pár projektů do šuplíku, protože zdroje z Unie se nakonec najdou. Horší je, když projekty nemáme a není možné na ně peníze z fondů dát.

Je v tomto období vyloženě něco nového?
Znovu bude například možné financovat podporu cestovního ruchu. Jsou tam připravené peníze třeba na podporu cyklodopravy, v programu kultura a cestovní ruch je připraveno deset miliard korun.

Takže budou i nějaké nové soukromé penziony?
Ne, jsou to peníze především pro veřejný sektor na zvýšení atraktivity v rámci cestovního ruchu nebo na veřejnou infrastrukturu. Není to pro soukromý sektor na budování nových hotelů a podobně, ale jde nám o posílení doprovodné turistické infrastruktury.

V praxi se sedmiletá rozpočtová období o dva roky překrývají. Lze zbylé prostředky z toho minulého období nějak dočerpat?
Určitě ano. My napříkladv rámci integrovaného regio-nálního programu budeme otevírat program Reakce na covidové období. Zdroje z něj půjdou zejména do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému nebo do sociální infrastruktury, jako jsou třeba domovy senio-rů. Evropská komise pro něj určila asi jednu miliardu eur, to je 26 miliard korun.

Pokud jde o peníze z nového finančního období, česká vláda přesunula část peněz ze sociální oblasti do infrastruktury. Je to správně, když v důsledku pandemie budou možná právě v sociální oblasti potřeba víc než dříve?
Ano, to se skutečně stalo. Posílili jsme fond soudržnosti. Infrastrukturní projekty jsou zde skutečně připravené. Pokud se ale samozřejmě nezaměstnanost a sociální situace obecně v budoucnu zhorší, může jakákoli další vláda vrátit zpět peníze z unijních fondů do sociální oblasti.

Jak už jste říkala, dostaneme na příští roky rekordně velký balík peněz. Kam chce vláda Česko tím bilionem z Unie posunout?
Určitě peníze použijeme na dosažení klimatických cílů, což bude znamenat přechod k jiným zdrojům v energetice či vytápění. Chtěli bychom zmenšit i regionální rozdíly. Chceme také co nejvíce digitalizovat jak veřejnou správu, tak posílit digitalizaci i v podnikání.

Digitalizace se ale dotýká i dokončovaný Národní plán obnovy, v němž je jeden z největších balíků peněz od Evropské unie?
Ano, tam by neměl hlavní balík peněz jít „do betonu“, ale právě na digitalizaci.

Koho se bude týkat unijní Fond pro spravedlivou transformaci, který je spojen s ukončením těžby uhlí?
Jsou to tři regiony. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský, kde mají tyto peníze pomoci při transformaci po těžbě uhlí.

Co mohou občané udělat pro to, aby se peníze z fondů k nim dostaly?
Tyto peníze nejsou, jak víte, určeny pro fyzické osoby. Vyjma kotlíkových dotací. Občané by proto měli vytvářet tlak na orgány samospráv ve své obci, aby když je třeba rekonstruovat školku, postavit čističku nebo postavit sociální bydlení, k tomu obce využívaly evropské fondy. Těch možností bude opravdu hodně.

Velký problém je i dostupnost bydlení. Kolik peněz půjde tímto směrem?
Počítá se asi se třemi mi-liardami korun. Další čtyři miliardy bych chtěla z plánu obnovy dát na rekonstrukci zanedbaných lokalit, kde by také mohly vzniknout so ciální byty.

Co je teď největším problémem pro čerpání peněz?
To, že ze strany Evropské unie máme nyní určité zpoždění, co se týče nového období. Takže programy budou k čerpání připraveny až koncem podzimu nebo začátkem roku 2022.

Ale to by bylo dobré využít na přípravu projektů.
Přesně tak. Pokud někdo chce, tak už dnes se může podívat na naše stránky. Tam zjistí, kde bude možné žádat. Ale projekty je třeba mít nachystané a začít je připravovat včas. Evropské fondy přinášejí mnoho užitečného. A věřím, že těch nových 960 miliard bude v Česku opravdu znát.