Kvůli ruské agresí proti Ukrajině tu máme energetickou krizi. Pokračuje u vás v této situaci útlum těžby uhlí, nebo naopak doly nabírají další lidi?
Diskuse na téma, jaká by byla alternativa, pokud by se omezily nebo úplně zastavily dodávky ruského plynu, probíhá. Hovoří se v této souvislosti o prodloužení termínu, do kdy by se mělo uhlí těžit. Mluví se i o zvýšení těžby v dolech, což by se mohlo podařit v řádu měsíců, protože to ze dne na den nejde. Můžeme se dostat do energetické krize, v níž se dnes tolik odsuzované uhlí může minimálně po nějakou přechodnou dobu stát tím zdrojem energie, který budeme nezbytně potřebovat. Je to velmi živá diskuse a stále ještě není uzavřena.

Počítá se tedy s přehodnocením celého unijního plánu Spravedlivé transformace, který má financovat odchod uhelných regionů od těžby?
Ne, to běží tak, jak je naplánováno, byť s několikaměsíčním zpožděním, daným covidovou pandemií a procesními věcmi. Na podstatě plánu spravedlivé územní transformace v České republice a toho, jak je definován pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, na tom se nemění nic.

Ředitel Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni Jan Černý.
Maďarský pas je pro ukrajinské Romy past, říká Jan Černý z Člověka v tísni

Vy jste jako Karlovarský kraj protestovali a snažili se bránit proti tomu, že z Fondu spravedlivé transformace dostanete nejméně, byť potřeby transformace jsou ve vašem kraji velmi rozsáhlé. Zkoušeli jste vyjednávat přímo s Evropskou komisí. Dá se tedy s tím „nespravedlivým“ rozdělením něco dělat?
Na tom rozdělení se nic nezměnilo, takže stále platí, že Karlovarský kraj má alokováno 6,3 miliardy korun. Ale na druhou stranu také platí to, co bylo závěrem naší polemiky o rozdělení prostředků, že tato částka není dogma. A že jak na české, tak evropské úrovni se bude vyhodnocovat průběh tohoto transformačního procesu. S tím souvisí průběžné čerpání financí. Pokud by se ukázalo, že některé regiony mají s čerpáním problém, a naopak, že jiné mají větší absorpční kapacitu, bylo řečeno, že rozdělení peněz se v průběhu transformace může změnit.

Takže není nic dáno a je to tak trochu souboj mezi vašimi třemi kraji o to, kdo bude lepší?
Ano, přesně tak.

S čím vy jako Karlovarský kraj do toho souboje jdete?
Máme jedenáct strategických projektů. Mezi nimi je podle mě pro Karlovarský kraj zásadní výstavba nové uměleckoprůmyslové střední školy keramické a sklářské. Ta bude zároveň i inovačním a výzkumným pracovištěm. Druhým je revitalizace lokality Medard, což je bývalý zatopený důl. Zde by měly být vytvořeny podmínky pro oddech, bydlení i rekreaci.

Fond spravedlivé transformace.Fond spravedlivé transformace.Zdroj: Deník

Je mezi klíčovými projekty i něco „nestavebního“?
To je například projekt města Aš, který se jmenuje Vlaštovka. Má za cíl pomoci se vzděláváním, se zvýšením ekonomické úrovně, v sociální práci. A tím i v celkovém zlepšení klimatu Aše a okolí.

A jaká je vize transformace Karlovarského kraje? Čím by se měli lidé na Karlovarsku po ukončení těžby uhlí živit?
Nejdříve je třeba říci, že Fond spravedlivé transformace je asi jen desetina peněz z prostředků EU, které by měly na transformaci Karlovarského kraje v příštích letech jít. Kraj by měl po transformaci stát na dvou pilířích. Tím tradičním je cestovní ruch a lázeňství. Druhým je pak ve vztahu k životnímu prostředí udržitelný a šetrný průmysl s co největší přidanou hodnotou, a tím danou potřebou kvalifikovaných lidí.

Může vám v tom pomoci poloha na hranicích se dvěma spolkovými zeměmi Německa, Bavorskem a Saskem?
To sousedství má i svá rizika, ale převažují pozitivní stránky. Rizikem je konkurence na trhu práce, kde v Německu mohou nabídnout výhodnější podmínky. To se projevuje zejména u některých profesí, kde naši lidé dojíždí pracovat do Německa nebo tam dokonce žijí přes týden a vrací se jen na víkendy. To je ale stav, v němž už žijeme roky. Není to fatální a mzdové rozdíly se mohou navíc časem zmenšovat.

Proamerický ministr. Witold Waszczykowski (65) byl šéfem polské diplomacie v letech 2015 až 2018. V letech 2011-2019 byl poslancem polského Sejmu za Právo a spravedlnost, od roku 2019 je europoslancem. Vyjednával mimo o základně USA v Polsku.
Bývalý šéf polské diplomacie Waszczykowski: Kyjev odolává agresi hlavně díky USA

A ta pozitiva?
Obrovskou výhodou je přeshraniční spolupráce, to, že máme s výjimkou pár kilometrů napojení na německou dálniční síť a celkově dobré dopravní napojení nejen na Německo, ale i zbytek Evropy. To je jedna z prvních otázek zahraničích investorů, kteří přicházejí do Karlovarského kraje. A samozřejmě pomáhá, že i dokončení dálnice na Prahu má už konkrétní termín.

V poslední době jste nějakého investora přilákali?
Známý výrobce kol Cube, který má své mateřské sídlo v Bavorsku nedaleko od hranic, se při rozšiřování výroby rozhodl postavit závod kousek od Chebu, u dálnice D6, kde už se rozjíždí výroba horských kol Cube.

Bude mít transformovaný kraj svoji univerzitu?
Není nezbytně nutné, aby vznikla samostatná vysoká škola, ale aby se tu s podporou ministerstva školství otevíraly nové vysokoškolské obory. A je hned několik univerzit a vysokých škol, které o to mají zájem.